Документи Рішення Рішення VI скликання 2 сесія (10 грудня 2010 року) №13-36 №19 Про делегування повноважень районної ради районній державній адміністрації

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 10 грудня 2010 року                                                                                     № 19
м.Чортків


Про делегування повноважень районної
ради районній державній адміністрації


Відповідно до частини 1 статті 44 та пункту 27 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
В И Р І Ш И Л А :

1. Делегувати Чортківській районній державній адміністрації такі повноваження:
1.1. підготовка і внесення на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, а в місцях компактного проживання національних меншин — також програм їх національно-культурного розвитку, проектів рішень, інших матеріалів з питань, передбачених цим рішенням; забезпечення виконання рішень ради;
1.2. підготовка пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку області та загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального та культурного розвитку України;
1.3. забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку відповідної території, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;
1.4. підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Державного бюджету України;
1.5. сприяння інвестиційній діяльності на території району;
1.6. об’єднання на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення та на заходи щодо охорони праці та охорони навколишнього природного середовища;
1.7. залучення в порядку, встановленому законом, підприємств, установ та організацій, які не належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення відповідної території, координація цієї роботи;
1.8. затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту;
1.9. підготовка питань про визначення у встановленому законом порядку території, вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;
1.10. організація охорони, реставрації, використання пам’яток історії та культури, архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та садибних комплексів, природних заповідників місцевого значення;
1.11. підготовка висновків щодо проектів місцевих містобудівних програм відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що затверджуються сільськими, селищною, міською радами;
1.12. видача замовникам відповідно до законодавства містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок за межами населених пунктів;
1.13. забезпечення відповідно до законодавства розвитку науки, усіх видів освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, туризму; сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді;
1.14. підготовка і подання на затвердження ради пропозицій щодо організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками історії або культури, які охороняються законом;
1.15. вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;
1.16. координація на відповідній території діяльності місцевих землевпорядних органів;
1.17. здійснення контролю за використанням коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, пов’язаних із вилученням (викупом) земельних ділянок;
1.18. забезпечення виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи районної ради.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення районної ради №16 від 26 травня 2006 року „Про делегування повноважень районної ради районній державній адміністрації”.Голова Чортківської
районної ради                                                                                          Р.В. Чортківський