Документи Рішення Рішення VІІІ скликання І сесія (08 грудня 2020 року) № 1- 7 № 3 Про затвердження регламенту проведення першої сесії Чортківської районної ради VIIІ скликання

 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Восьме скликання
ПЕРША СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 08 грудня 2020 року                                                                                                                   № 3
м. Чортків

Про затвердження тимчасового регламенту проведення
першої сесії Чортківської районної ради VIII скликання

Чортківська районна рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити тимчасовий регламент проведення першої сесії Чортківької районної ради VIII скликання по обранню голови районної ради, заступника голови районної ради та вирішення інших питань порядку денного (додається).


Головуюча на сесії                                                          Марія ЧУПРІЙ

ЗАТВЕРДЖЕННО
Рішення Чортківської
районної ради
від 08 грудня 2020 року № 3
Регламент
першої сесії Чортківської районної ради VIIІ скликання по обранню голови районної ради, його заступника
та вирішення інших питань порядку денного
1. Районна рада бере до уваги, що:
1.1.Першу сесію районної ради скликає Чортківська районна територіальна виборча комісія і веде голова (в разі відсутності заступник голови) виборчої комісії (Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», стаття 46, частина 3), до визнання повноважень депутатів районної ради.
1.2. Після відкриття сесії голова (заступник голови) Чортківської районної територіальної виборчої комісії інформує раду про підсумки виборів депутатів Чортківської районної ради та визнання повноважень зареєстрованих депутатів новообраної районної ради.
1.3.Після визнання повноважень зареєстрованих депутатів обирається тимчасова президія з числа депутатів ради в кількості 5 осіб - представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах.
2. Лічильна комісія та секретаріат Чортківської районної ради обирається після затвердження тимчасового регламенту першої сесії Чортківської районної ради VIII скликання.
Чисельний склад лічильної комісії складається з 5 осіб - представників політичних партій, які набрали найбільше голосів виборців.
Голова, заступник голови та секретаріат лічильної комісії обираються на її першому засіданні.
Уразі рівної кількості голосів під час голосування на засіданні лічильної комісії голос голова лічильної комісії є вирішальним.
Чисельний склад секретаріату – 3 чоловік.
Пропозиції щодо складу лічильної комісії та секретаріату подаються представниками організацій поліичних партій.

3. Затвердження порядку денного першої сесії районної ради восьмого скликання, а саме:
1. Про визнання повноважень депутатів Чортківської районної ради, обраних 25 жовтня 2020 року.
2. Про обрання тимчасової президії першої сесії Чортківської районної ради.
3. Про обрання секретаріату Чортківської районної ради.
4. Про обрання лічильної комісії Чортківської районної ради.
5. Про затвердження регламенту першої сесії Чортківської районної ради VIIІ скликання.
6. Про затвердження форми бюлетеня для обрання голови Чортківської районної ради.
7. Про обрання голови Чортківської районної ради.
8. Про затвердження форми бюлетеня для обрання заступника голови Чортківської районної ради.
9. Про обрання заступника голови Чортківської районної ради.
10. Про утворення постійних комісій Чортківської районної ради VIIІ скликання.
Пленарне засідання ради триває з 10:00 до 18:00 год, із перервою на 15 хв. кожних 2 год. Для продовження роботи депутати можуть прийняти рішення неменше 1/3 голосів депутатів від загального складу ради.
Рішення з усіх питань порядку денного, крім процедурних, приймаються більшістю депутатів від загального складу ради ( не менше 28 із 54, крім процедурних питань).
4. Обрання голови районної ради, його заступника проводяться тільки таємним голосуванням. Вирішення всіх інших питань порядку денного (відкритим або таємним голосуванням) за рішенням ради.
5. Голова, заступник голови та секретар лічильної комісії не можуть бути представниками від однієї місцевої партійної організації.
6. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю депутатів від присутності в залі.
6.1. До процедурних відносяться наступні питання:
6.1.1. Включення питань до порядку денного сесії районної ради.
6.1.2. Зміна послідовності питань у порядку денному сесії районної рад
6.1.3. Встановлення часу для виступаючих з пропозиціями, претендентам для виступів із виборчими програмами.
6.1.4. Визначення порядку голосування відкритого чи таємного (крім випадків проведення таємного голосування передбачених Законом).
6.1.5. Надання згоди на те, щоб на сесії були присутні представники відповідних органів, організацій згідно з списком.
7. Обрання голови районної ради.
7.1. Пропозиції щодо кандидатур на посаду голови вносять депутати районної ради від імені місцевих партійних організацій, списки депутатів яких представлені в районній раді, так і в індивідуальному порядку. Можливе самовисунення.
7.2. Вказані пропозиції подаються депутатами головуючому на сесії з місць або з трибуни. Порядковість їх поступлення фіксує секретаріат сесії.
7.3. Головуючий надає слово для виступу претендентам на посаду голови районної ради в алфавітному порядку.
7.4. Головуючий на сесії оголошує внесені пропозиції, надає претендентам слово для оприлюднення програм чи намірів в разі обрання їх головою ради, організовує їх обговорення. В обговоренні кандидатур на посаду голови районної ради беруть участь тільки депутати районної ради.
Після виступу кандидат на посаду голови районної ради відповідає на запитання депутатів.
РЕГЛАМЕНТ:
 Виступ кандидата на посаду голови районної ради в межах 10 хвилин.
 Відповіді на запитання до 5 хвилин.
 Виступаючим в обговоренні кандидатур на посаду голови районної ради - до 5 хвилин.
 Заключне слово кандидату на посаду голови районної ради - до З хвилин.
 Записки бажаючих виступити у підтримку кандидатур на посаду голови районної ради або його заступника подаються кандидатам на ці посади, які визначають двох осіб, котрі виступлять в їх підтримку.
 Після виступів депутатів, які підтримують висунуті кандидатури , відводиться в загальному 30 хвилин для виступів представників по одному від місцевих партійних організацій, списки депутатів яких представлені в районній раді.

7.5. Запропоновані кандидатури вносяться у бюлетень для таємного голосування в алфавітному порядку.
7.6. В бюлетень заносяться: прізвище, ім'я та по батькові кандидата на посаду голови, рік народження, партійність, його посада (заняття), місце роботи, якою місцевою організацією партії висунутий.
Бюлетені друкуються лічильною комісією у присутності всіх її членів, в кількості що дорівнює кількості депутатів, які входять в склад ради (57 бюлетенів 54+0,5 %).
Бюлетені підписуються головою і секретарем лічильної комісії.
7.7. Особа, прізвище якої заноситься в бюлетень, в будь який час до голосування може зняти свою кандидатуру.
7.8. В разі включення в бюлетень депутата, який обраний членом лічильної комісії, він вибуває із складу ціє:ї комісії. У цьому випадку, за пропозицією депутатів, радою до складу лічильної комісії обирається новий її член.
Список депутатів для голосування складається у алфавітному порядку.
Перед голосуванням голова лічильної комісії із трибуни ознайомлює депутатів районної ради із порядком голосування.
8. Порядок проведення голосування по виборах ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ
8.1. Голосування проводиться на сцені сесійного залу , на якій знаходиться кабіна та скринька для голосування
8.2. Голова лічильної комісії, із трибуни сесійного залу, оголошує депутатів в алфавітному порядку депутатів для участі у голосуванні.
8.3. Депутат підходить отримувати бюлетень для голосування після того, як попередній депутат опустив свій бюлетень у скриньку для голосування.
8.4. Бюлетені для голосування видаються секретарем лічильної комісією депутатам при пред'явлені ними тимчасового депутатського посвідчення. перед сценою сесійного залу. Депутат у списку ставить свій підпис за одержання бюлетеня.
8.5. Голосування проводиться у виборчій кабіні особисто кожним депутатом. Присутність будь - кого в кабіні для голосування та на шляху голосуючого від столу лічильної комісії до кабіни та скриньки для голосування не допускається.
8.6. Депутат робить у квадраті навпроти прізвища кандидата на посаду голови, за якого він голосує, позначку «+» або «V». У разі, коли депутат не підтримує жодної кандидатури на посаду голови районної ради, він робить позначку у квадраті навпроти слів «не підтримую жодної кандидата».
8.7. Недійсними вважаються бюлетені не встановленого зразка, бюлетені, на яких голосуючим не зроблено жодної позначки, недійсними вважаються також бюлетені, в яких зроблено позначки в квадратах навпроти прізвищ більш як одного кандидата.
Недійсними вважаються і бюлетені, в яких зроблено одночасно позначки в квадраті навпроти прізвища кандидата на посаду голови та напису: «Не підтримую жодного кандидата».
Підрахунок голосів лічильна комісія проводить у полі зору всіх депутатів - за столом президії сесії.
При цьому, жоден з депутатів не може втручатися в роботу лічильної комісії.
8.8. За результатами підрахунку голосів лічильна комісія складає протокол, куди заносяться такі відомості:
Загальна кількість мандатів
Кількість депутатів районної ради зареєстрованих на день голосування.
Кількість депутатів, що бере участь в роботі сесії ___
Кількість депутатів, які одержали бюлетені ___
Кількість депутатів, які взяли участь в голосуванні ( виявилось бюлетенів у виборчій скриньці) _____
Кількість депутатів, які не підтримали жодного
кандидата на посаду голови районної ради ____
Кількість невикористаних бюлетенів ____
Кількість бюлетенів, визнаних недійсними ____
Кількість голосів, поданих при голосуванні по виборах голови районної ради:
(окремо за кожну кандидатуру, яка внесенау бюлетень для таємного голосування)
 Обраним головою ради вважається той депутат, який набрав 28 і більше голосів, що і заноситься в протокол.
 Лічильна комісія протокол про результати голосування оголошує на сесії.
 Сесія бере до уваги результати голосування і стверджує факт обрання або не обрання голови районної ради.
 В разі, коли в бюлетень було записано три і більше кандидатури і ніхто з них не набрав необхідної кількості голосів , сесія може прийняти рішення про проведення повторного голосування по двох кандидатурах, які набрали найбільше голосів.
 В разі, коли і в цьому випадку ніхто не буде обраним, висування кандидатур на посаду голови проводиться спочатку.
 Конверти із бюлетенями для таємного голосування опечатуються гербовою печаткою районної ради, підписуються головою, заступником голови, секретарем, членами лічильної комісії та зберігаються в матеріалах протоколу першої сесії районної ради восьмого скликання).
 Відповідно до статей 57, 58 Закону України «Про запобігання корупції» та Постанови Кабінету Міністрів України № 171 від 25.03.2015 року «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» голова районної ради проходить спецперевірку та приймає присягу посадової особи місцевого самоврядування.

9.Після обрання голови, сесію далі веде новообраний голова ради.
10. ПРОЦЕДУРА ОБРАННЯ ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ
Заступник голови районної ради обирається радою із числа депутатів за пропозицією новообраного голови районної ради.
Він обирається шляхом таємного голосування.
Обговорення кандидатур на посаду заступника голови районної ради проводиться за таким же регламентом, як і обрання голови.
Голосування та підрахунок голосів з обрання заступника голови районної ради проводиться тією ж лічильною комісією за порядком голосування , що й голови районної ради.
11. Питання утворення та обрання постійних комісій районної ради проводиться у такій послідовності.
11.1. Спочатку сесія визначається у питанні, які саме постійні комісії необхідно утворити в районній раді, формулює їх найменування. Пропозиції з цього питання подає голова районної ради . (Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункт 4, частина 6, статті 55).
11.2. Пропозиції щодо обрання голів постійних комісій подаються депутатами районної ради на другій сесії районної ради
Решту питань - обрання заступника, секретаря комісії, створення підкомісій, секторів тощо - пізніше вирішує комісія на своїх засіданнях.
11.3. Персональний склад кожної комісії формується на добровільних засадах з врахуванням необхідності районній раді впливати на усі галузі народного господарства та з урахуванням п.1. ст..28 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» щодо пропорційного представництва депутатських груп і фракцій в постійних комісіях районної ради.
11.4. Регламент районної ради, Положення про постійні комісії, Положення про президію районної ради можуть бути прийняті не пізніше як на другій сесії районної ради (Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», частина 13 статті 46)
Голова районної ради восьмого скликання оголошує завершення першої сесії або першого пленарного засідання першої сесії районної ради восьмого скликання з метою проведення консультацій із депутатами районної ради щодо кандидатур формування постійних комісій.
Дата чергового сесійного засідання визначається за пропозицією голови районної ради ( в разі не обрання голови районної ради – головуючим на засіданні) шляхом прийняття рішення ради.

Начальник відділу організаційної роботи
виконавчого апарату районної ради                                                           Анатолій ШУМКА