Документи Рішення Рішення VІІІ скликання І сесія ІІІ пленарне засідання (28 грудня 2020 року) № 19-32 № 25 Про районний бюджет на 2021 рік

  ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Восьме скликання
ПЕРША СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 28 грудня 2020 року                                                                                 № 25
м. Чортків

Про районний
бюджет на 2021 рік
19316200000

Розглянувши розпорядження голови Чортківської районної державної адміністрації від 28 грудня 2020 року № 239/01-1 «Про схвалення проєкту районного бюджету на 2021 рік», керуючись статтями 23, 76, 77, 101 Бюджетного кодексу України та пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку від 28 грудня 2020 року, Чортківська районна рада
В И Р І Ш И Л А :

1. Визначити на 2021рік :
- доходи районного бюджету у сумі 2 402 750 гривень, в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 2 402 750 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення ;
- видатки районного бюджету у сумі 2 402 750 гривень, в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 2 402 750 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;
- оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 45 000 гривень, що становить 1,87 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 2 402 750 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.
3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти, згідно з додатком 3 до цього рішення.
4. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2021 рік:
4.1. до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені ст. 641 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені ст. 97 та 101 Бюджетного кодексу України.
4.2. джерелами формування у частині фінансування є кошти, визначені пунктом 4 частини першої статті 15 Бюджетного кодексу України.

5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2021 рік:
5.1. у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
5.2. у частині фінансування є кошти, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України, а також кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), відповідно до пункту 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України з дотриманням умов, визначених частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтею 71 Бюджетного кодексу України та на видатки, відповідно до джерел надходжень, визначених у пункті 5 цього рішення.

7. Схвалити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.

8. Надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення у 2021 році тимчасово вільних коштів районного бюджету на вкладних (депозитних) рахунках у банках, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Відповідно до статей 20,22 та 28 Бюджетного кодексу України головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити:
10.1. затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності рішення про районний бюджет;
10.2. здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
10.3. доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року.
- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
10.4. взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;
10.5. проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

11. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право Чортківській районній державній адміністрації за погодженням комісії районної ради з питань бюджету та економічного розвитку:
11.1. Здійснювати перерозподіл видатків районного бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів районного бюджету за кодами програмної класифікації видатків за загальним та спеціальним фондами бюджету, включаючи резервний фонд бюджету, дотації та субвенції, а також збільшення/зменшення видатків розвитку за рахунок зменшення/збільшення інших видатків.
11.2. Протягом 2021 року приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів районному бюджету у період між сесіями Чортківської районної ради з наступним затвердженням на сесії районної ради.

12. Установити, що у разі зміни назв структурних підрозділів районної державної адміністрації, повноваження головних розпорядників коштів районного бюджету, визначених цим рішенням, передаються структурним підрозділам райдержадміністрації, які є їх правонаступниками.

13. Дане рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.
14. Додатки 1-3 цього рішення є його невід’ємною частиною.
15. Забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
16. Контроль за виконанням рішення доручити заступнику голови районної державної адміністрації (Іван ЗАБОЛОТНИЙ) та постійній комісії Чортківської районної ради з питань бюджету та економічного розвитку (Степан НОВІНЧУК).Голова районної ради                                                          Марія ЧУПРІЙ

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3