Документи Рішення Рішення VІІІ скликання ІV сесія (27 травня 2021 року) №67-86 № 71 Про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чортківського району

 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Восьме скликання
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 27 травня 2021 року                                                                     № 71
м. Чортків

Про оренду майна спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Чортківського району
Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 №483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2020 року №820 «Про затвердження примірних договорів оренди державного майна», керуючись статтями 43,49, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням із постійною комісією районної ради з питань залучення інвестицій, підприємництва та комунальної власності від 27.05.2021 року, Чортківська районна рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити примірний договір оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чортківського району, що додається.

2. Затвердити Порядок розподілу орендної плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чортківського району, що додається.

3. Установити, що питання не врегульовані цим рішенням, регулюються Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року №483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року №786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу».

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 14 грудня 2012 року №252 «Про оренду майна спільної власностітериторіальних громад сіл, селищ, містаЧортківського району».

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань залучення інвестицій, підприємництва та комунальної власності (Андрій ПАСІЧНИК).

Голова районної ради                                                                              Марія ЧУПРІЙ

Додаток