Документи Рішення Рішення VІІІ скликання ІV сесія (27 травня 2021 року) №67-86 № 85 Про підтримку звернення депутатів Тернопільської районної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо незабезпеченості коштами на утримання та здійснення своїх повноважень районних рад

 
ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Восьме скликання
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 27 травня 2021 року                                                                                              № 85

Про підтримку звернення депутатів
Тернопільської районної ради до Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України
щодо незабезпеченості коштами на утримання
та здійснення своїх повноважень районних рад

Керуючись статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи пропозиції президії районної ради від 27 травня 2021 року, Чортківська районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Підтримати звернення депутатів Тернопільської районної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо незабезпеченості коштами на утримання та здійснення своїх повноважень районних рад (додається).
2. Направити звернення депутатів Чортківської районної ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.
3. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з правових питань, депутатської діяльності, етики та регламенту (Валерій Запухляк).

Голова районної ради                                                                                        Марія ЧУПРІЙПрезиденту України
Верховній Раді України
Кабінету Міністрів України

ЗВЕРНЕННЯ
 
Ми, депутати Чортківської районної ради, стурбовані критичною ситуацією, що склалася із забезпеченістю та фінансуванням районних рад Тернопільської області.
Недостатність обсягу коштів для фінансування діяльності районних рад за рахунок джерел доходів, що визначені Бюджетним кодексом України, унеможливлює здійснення районними радами повноважень, що регламентовані діючим законодавством України та повноваженнями, визначеними статтею 143 Конституції України щодо:
- формування, затвердження програм соціально-економічного і культурного розвитку району, контролю за їх виконанням;
- виконання спільних проєктів за рахунок коштів районного бюджету;
- виконання спільних проєктів за рахунок коштів залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально – економічних і культурних програм, а також забезпечення контролю їх виконання та інших повноважень.
Відсутність коштів у районних бюджетах унеможливлює не тільки виконаннями районними радами власних повноважень, але й повноважень, делегованих районним державним адміністраціям.
Бюджетним кодексом України в частині затвердження нового складу доходів районних бюджетів визначено, що основним бюджетоутворюючим податком для наповнення бюджету є надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є районні ради.
Виходячи з таких “прогнозів” у 2021 році доходи загального фонду Чортківського районного бюджету складуть 1100,0 тис. гривень.
Водночас, тільки на утримання апарату Чортківської районної ради необхідні видатки на оплату праці з нарахуваннями в сумі 3664,0 тис. гривень, додатково на оплату енергоносіїв потрібно ще 490,0 тис. грн.
В даний час районні ради функціонують виключно за рахунок фінансового резерву залишків коштів, що утворилися на 01 січня 2021 року, які не є постійним джерелом доходів, а норми законодавства щодо формування їхньої ресурсної бази аж ніяк не відповідають принципам бюджетної системи України в частині обґрунтованості, справедливості і неупередженості розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.
Зважаючи на наведене вище, звертаємося з вимогою внести зміни до Бюджетного кодексу України в частині зарахування податку на доходи фізичних осіб у таких пропорціях: до державного бюджету – 20 відсотків, обласних бюджетів – 15 відсотків, районних бюджетів – 5 відсотків, бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад – 60 відсотків.
Пропонуємо доповнити склад доходів загального фонду районних бюджетів стабільними доходами, з цією метою частину першу статті 64-1 «склад доходів загального фонду районних бюджетів», доповнити новими пунктами 17-20 такого змісту:
17) 5 відсотків податку на доходи фізичних осіб, що сплачується на відповідній території;
19) 4 відсотки плати за землю, що сплачується на відповідній території;
20) 3 відсотки єдиного податку, що сплачується на відповідній території»
Враховуючи зазначене, просимо вжити заходи у межах компетенції щодо невідкладного врегулювання порушеного питання, а саме:
1) Кабінету Міністрів України:
– розробити та подати на розгляд Верховної Ради України зміни до Бюджетного кодексу України щодо передбачення реальних дохідних джерел наповнення бюджетів районних рад або додаткової дотації з державного бюджету для забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування субрегіонального рівня;
– у разі прийняття Верховною Радою України зазначених змін до законодавчих актів передбачити внесення відповідних змін до Закону України
“Про Державний бюджет України на 2021 рік”;
– напрацювати зміни до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, чітко визначивши повноваження органів місцевого самоврядування субрегіонального рівня, та внести відповідний законопроєкт на розгляд Верховної Ради України.
2) Верховній Раді України внести до порядку денного чергового пленарного засідання запропоновані Кабінетом Міністрів України законопроєкти з порушених питань та ухвалити відповідні рішення.
Прийнято на 4 сесії
Чортківської районної ради
восьмого скликання
27 травня 2021 року