Документи Рішення Рішення VI скликання 16 сесія (20 вересня 2012 року) №222 Про внесення змін до районного бюджету на 2012 рік


ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ


від 20 вересня 2012 року                                                                                                         № 222
м. Чортків

Про внесення змін до
районного бюджету на 2012 рік


Розглянувши пропозиції районної державної адміністрації і комісії районної ради з питань бюджету щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Чортківської районної ради від 11 січня 2012 року № 150 “Про районний бюджет на 2012 рік”, керуючись статтями 14, 72, 78 Бюджетного кодексу України та пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та на виконання рішення сесії Тернопільської обласної ради від 14 червня 2012 року № 1392 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2012 рік» районна рада


ВИРІШИЛА:


1. Спрямувати на видатки вільний залишок бюджетних коштів загального фонду районного бюджету за станом на 1 січня 2012 року на суму 127000 грн.

2. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2012рік
на суму 72000 грн.
2.1. За функціональною класифікацією видатків
2.1.1. Освіта 5000 грн.
2.1.2. Охорона здоров’я 35000 грн.
2.1.3. Фізична культура і спорт 2000 грн.
2.1.4. Видатки, не віднесені до основних груп 30000 грн.

2.2. За головними розпорядниками коштів
2.2.1. Відділ освіти Чортківської районної державної
адміністрації 7000 грн.
КФК 070807 «Інші освітні програми» 5000 грн.
КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота
дитячо-юнацьких сопртивних шкіл» 2000 грн.

2.2.2. Відділ охорони здоров’я Чортківської районної
державної адміністрації 35000 грн.
КФК 080101 «Лікарні» 25000 грн.
КФКУ 081002 «Інші заходи по охороні здоров’я» 10000 грн.

2.2.3. Фінансове управління Чортківської районної
державної адміністрації 30000 грн.
КФК 250315 «Інші додаткові дотації» 20000 грн.
в тому числі:
(грн.)
Назва бюджетів Всього
Малочорнокінецький сільський бюджет 20000

КФК 250380 «Інші субвенції» 10000 грн.

3. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету (видатки розвитку) на 2012 рік на суму 55000 грн.
з них:
за рахунок коштів, що передаються із загального
фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)
внаслідок спрямування вільного залишку бюджетних
коштів загального фонду районного бюджету 55000 грн.

3.1. За функціональною класифікацією видатків:
3.1.1. Охорона здоров’я 20000 грн.
3.1.2. Фізична культура і спорт 35000 грн.

3.2. За головними розпорядниками коштів:
3.2.1. Чортківська районна державна адміністрація 35000 грн.
КФК 130115 «Районний центр фізичного здоров’я населення
«Спорт для всіх» 35000 грн.

3.2.2. Відділ охорони здоров’я Чортківської районної
державної адміністрації 20000 грн.
КФК 080300 «Поліклініки і амбулаторії» 20000 грн.

4. Внести зміни за функціональною та економічною класифікаією видатків в межах загального обсягу видатків на рік загального фонду районного бюджету за головними розпорядниками коштів:
4.1 Відділ освіти Чортківської районної державної адміністрації
4.1.1 Зменшити асигнування на 392100 грн.
з них на:
• інші поточні видатки 387000 грн.
в тому числі:
КФК 070201 «Загальноосвітні школи» 340000 грн.
КФК 070301 «Загальноосвітні школи-інтернати» 15800 грн.
КФК 070804 «Централізовані бухгалтерії районних відділів освіти» 25000 грн.
КФК 070805 «Групи централізованого господарського
обслуговування» 5000 грн.
КФК 091108 «Заходи з відпочинку та оздоровлення дітей» 1200 грн.

• поточні трансферти населенню 5100 грн.
в тому числі:
КФК 070201 «Загальноосвітні школи» 4000 грн.
КФК 070301 «Загальноосвітні школи-інтернати» 1100 грн.

4.1.2. Збільшити асигнування на: 392100 грн.
• інші поточні видатки 28000 грн.
в тому числі:
КФК 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері
народної освіти» 28000 грн.

• оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 1160) 360520 грн.
в тому числі:
КФК 070201 «Загальноосвітні школи» 340420 грн.
КФК 070301 «Загальноосвітні школи-інтернати» 20100 грн.

• поточні трансферти населенню 3580 грн.
в тому числі:
КФК 070808 «Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавлених
батьківського піклування, яким виповнюється
18 років» 3580 грн.

4.2. Відділ охорони здоров’я Чортківської районної
державної адміністрації
4.2.1 Зменшити асигнування на 125510 грн.
з них на:
• оплату праці (КЕКВ 1110) 72800 грн.
в тому числі:
КФК 081004 «Централізовані бухгалтерії» 72800 грн.

• інші поточні видатки 29310 грн.
в тому числі:
КФК 080101 «Лікарні» 3000 грн.
КФК 081004 «Централізовані бухгалтерії» 26310 грн.

• оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 1160) 23400 грн.
в тому числі:
КФК 080101 «Лікарні» 23400 грн.

4.2.2. Збільшити асигнування на 125510 грн.
з них на:
• оплату праці (КЕКВ 1110) 72800 грн.
в тому числі:
КФК 080101 «Лікарні» 41600 грн.
КФК 080300 «Поліклініки і амбулаторії» 31200 грн.

• інші поточні видатки 29310 грн.
в тому числі:
КФК 080101 «Лікарні» 14985 грн.
КФК 080300 «Поліклініки і амбулаторії» 14325 грн.

• оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 1160) 23400 грн.
в тому числі:
КФК 080300 «Поліклініки і амбулаторії» 23400 грн.

4.3. Управління праці та соціального захисту населення
Чортківської районної державної адміністрації
4.3.1 Зменшити асигнування на 654100 грн.
з них на:
• інші поточні видатки 9000 грн.
в тому числі:
КФК 090306 «Допомога на дітей одиноким матерям» 2000 грн.
КФК 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам» 7000 грн.

• поточні трансферти населенню 645100 грн.
в тому числі:
КФК 090306 «Допомога на дітей одиноким матерям» 34000 грн.
КФК 090307 «Тимчасова державна допомога дітям» 4000 грн.
КФК 090308 «Допомога при усиновленні дитини» 5600 грн.
КФК 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з
дитинства та дітям-інвалідам» 600000 грн.
КФК 090406 «Субсидії населенню для відшкодування витрат
на придбання твердого та рідкого пічного
побутового палива і скрапленого газу» 1500 грн.

4.3.1 Збільшити асигнування на 654100 грн.
з них на:
• поточні трансферти населенню 654100 грн.
в тому числі:
КФК 090211 «Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів із захисту
рослин, передбачені частиною четвертою статті 20
Закону України «Про захист рослин», громадянам,
передбачені пунктом «ї» частини першої статті 77
Основ законодавства про охорону здоров’я, частиною
четвертою статті 29 Основ законодавства про
культуру, частиною другою статті 30 Закону України
«Про бібліотеки та бібліотечну справу», абзацом
першим частини четвертої статті 57 Закону України
«Про освіту», на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива 1500 грн.
КФК 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим
сім’ям» 652600 грн.

4.4. Відділ культури та туризму Чортківської районної
державної адміністрації
4.4.1 Зменшити асигнування на 10900 грн.
з них на:
• оплату праці (КЕКВ 1110) 8000 грн.
в тому числі:
КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші
заклади клубного типу» 8000 грн.

• інші поточні видатки 2900 грн.
в тому числі:
КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші
заклади клубного типу» 2900 грн.

4.4.2 Збільшити асигнування на 10900 грн.
з них на:
• оплату праці (КЕКВ 1110) 8000 грн.
в тому числі:
КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» 8000 грн.

• інші поточні видатки 2900 грн.
в тому числі:
КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» 2900 грн.

5. Внести зміни за функціональною класифікацією видатків в межах загального обсягу видатків на рік спеціального фонду районного бюджету за головними розпорядниками коштів:
5.1 Відділ освіти Чортківської районної державної адміністрації
5.1.1 Зменшити асигнування на 5000 грн.
з них на:
• видатки розвитку 5000 грн.
в тому числі:
КФК 070201 «Загальноосвітні школи» 3800 грн.
КФК 070804 «Централізовані бухгалтерії районних відділів освіти» 1200 грн.

5.1.2 Збільшити асигнування на 5000 грн.
з них на:
• видатки розвитку 5000 грн.
в тому числі:
КФК 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері
народної освіти» 5000 грн.

5.2. Відділ культури та туризму Чортківської районної
державної адміністрації
5.2.1 Зменшити асигнування на 6710 грн.
з них на:
• видатки споживання 6710 грн.
в тому числі:
КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші
заклади клубного типу» 6710 грн.

5.2.2 Збільшити асигнування на 6710 грн.
з них на:
• видатки розвитку 6710 грн.
в тому числі:
КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші
заклади клубного типу» 6710 грн.

6. Зменшити видатки загального фонду районного бюджету за рахунок зменшення коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 10000 грн.
6.1. За функціональною класифікацією видатків
6.1.1. Державне управління 10000 грн.

6.2. За головними розпорядниками коштів
6.2.1. Чортківська районна рада 10000 грн.
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 10000 грн.

7. Збільшити видатки спеціального фонду районного бюджету за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 10000 грн.
7.1. За функціональною класифікацією видатків
7.1.1. Державне управління 10000 грн.

7.2. За головними розпорядниками коштів
7.2.1. Чортківська районна рада 10000 грн.
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 10000 грн.

8. Зменшити видатки спеціального фонду районного бюджету за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 160000 грн.
8.1. За функціональною класифікацією видатків:
- охорона здоров’я 110000 грн.
- соціальний захист і соціальне забезпечення 50000 грн.

8.2. За головними розпорядниками коштів:
8.2.1. Відділ охорони здоров’я Чортківської районної
державної адміністрації 110000 грн.
КФК 080101 «Лікарні» 110000 грн.

8.2.2. Управління праці та соціального захисту населення
Чортківської районної державної адміністрації 50000 грн.
КФК 091204 «Територіальні центри соціального обслуговування» 50000 грн.

9. Збільшити видатки загального фонду районного бюджету за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 160000 грн.
9.1. За функціональною класифікацією видатків:
- охорона здоров’я 110000 грн.
- соціальний захист і соціальне забезпечення 50000 грн.

9.2. За головними розпорядниками коштів:
9.2.1. Відділ охорони здоров’я Чортківської районної
державної адміністрації 110000 грн.
КФК 080101 «Лікарні» 110000 грн.
з них:
- оплата енергоносіїв 80000 грн.
9.2.2. Управління праці та соціального захисту населення
Чортківської районної державної адміністрації 50000 грн.
КФК 091204 «Територіальні центри соціального обслуговування» 50000 грн.
з них:
- оплата праці 40000 грн.

10. Зменшити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 95000 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

11. Зменшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 95000 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

12. Доповнити додаток №8 до рішення районної ради від 11.01.2012 №150:
- програмою організації рятування людей на водних об’єктах на 2009-2014 роки з обсягом фінансування по загальному фонду районного бюджету на 2012 рік в сумі 10,0 тис.грн. по КФК 250380 «Інші субвенції». Головним розпорядником коштів визначити фінансове управління Чортківської районної державної адміністрації.
- програмою підтримки молодих спортсменів Чортківщини на 2012-2015 роки з обсягом фінансування по загальному фонду районного бюджету на 2012 рік в сумі 2,0 тис.грн. по КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл». Головним розпорядником коштів визначити відділ освіти Чортківської райдержадміністрації.
- програмою щодо забезпечення виконання законів України, актів Президента України з питань профтехосвіти та програми «Освіта Тернопільщини на 2001-2012 роки» із змінами від 20.09.2012 №219 з обсягом фінансування по загальнорму фонду районного бюджету на 2012 рік в сумі 5,0 тис.грн. по КФК 070807 «Інші освітні програми». Головним розпорядником коштів визначити відділ освіти Чортківської райдержадміністрації.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Чортківської районної ради з питань бюджету.


Голова районної ради                                                                                                     В.В. Заліщук