Документи Рішення Рішення VI скликання 11 сесія ( 11 січня 2012 року) №150 - №159 № 150 Про районний бюджет на 2012 рік

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 11 січня 2012 року                                                                                 № 150

Про районний бюджет
на 2012 рік

Розглянувши подання районної державної адміністрації, висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада
ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2012 рік у сумі 210678,781 тис.грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 206782,6 тис.грн., спеціального фонду бюджету 3896,181 тис.грн.(додаток № 1).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2012 рік у сумі 210678,781 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 205439,6 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету 5239,181 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток № 2) та головними розпорядниками коштів (додаток № 3).

3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 1343,0 тис.грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток № 6).

4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 1343,0 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 1343,0 тис.грн. (додаток № 6).

5. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 500,0 тис.грн.

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 4) на 2012 рік:
загального фонду:
• дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів у сумі 12598,6 тис.грн.;
• коштів, що передаються до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів у сумі 90,0 тис.грн.;
• додаткова дотація на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів у сумі 1259,8 тис.грн.;
• інші додаткові дотації у сумі 172,4 тис.грн.;

спеціального фонду:
• субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 1519,8 тис.грн.

7. Установити, що перерахування дотації вирівнювання місцевим бюджетам (коштів, що передаються до районного бюджету) здійснюється шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від надходжень доходів до загального фонду районного бюджету (Горішньовигнанського, Нагірянського сільських бюджетів) згідно із додатком № 4 до цього рішення.

8. Установити на 2012 рік:
Обсяги повернення кредитів до районного бюджету у сумі 35,0 тис.грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду - у сумі 35,0 тис.грн.
Обсяги надання кредитів з районного бюджету у сумі 35,0 тис.грн., у тому числі надання кредитів із спеціального фонду у сумі 35,0 тис.грн. (додаток № 5).

9. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток № 7).

10. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2012 рік у сумі 100,0 тис. грн.

11. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду районного бюджету на 2012 рік за їх економічною структурою:
• оплата праці працівників бюджетних установ;
• нарахування на заробітну плату;
• придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
• забезпечення продуктами харчування;
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
• поточні трансферти населенню;
• поточні трансферти місцевим бюджетам.

12. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 929,9 тис.грн. (додаток № 8).

13. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

14. Надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації в процесі виконання районного бюджету, у вийняткових випадках, за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснювати перерозподіл видатків за кодом функціональної класифікації в розрізі економічної класифікації в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду районного бюджету, а перерозподіл бюджетних призначень за кодами функціональної класифікації у межах загального обсягу головного розпорядника коштів районного бюджету по загальному фонду - за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету.

15. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

16. Надати право районній державній адміністрації здійснювати протягом 2012 року розподіл додаткових обсягів та перерозподіл затверджених обсягів субвенцій з Державного бюджету України районному бюджету на надання пільг, субсидій та допомог населенню в межах одного виду, виходячи з фактично нарахованих пільг, субсидій та допомоги населенню за погодженням із постійною комісією Чортківської районної ради з питань бюджету, з наступним затвердженням районною радою.

17. Установити, що підприємства та господарські організації спільної власності територіальних громад Чортківського району сплачують до загального фонду районного бюджету частину чистого прибутку (доходу).
Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до районного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2012 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.
Відрахування частини чистого прибутку (доходу) здійснюється підприємствами та господарськими організаціями у розмірі 15 відсотків чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) подається до органів Державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.
Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку (доходу) господарські організації подають за підсумками 2011 року та щоквартально протягом 2012 року до виконавчого апарату Чортківської районної ради.

18. Надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації:
18.1. Одержувати на договірних умовах короткотермінові позички в органах Державної казначейської служби України без нарахування відсотків за користування цими коштами для покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов‘язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.
18.2. В процесі виконання районного бюджету розміщувати тимчасово вільні кошти районного бюджету на депозитних рахунках в установах банків з наступним їх поновленням до кінця року за погодженням з постійною комісією Чортківської районної ради з питань бюджету у відповідності до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.
18.3. При внесенні змін до бюджетної класифікації внести відповідні зміни до додатків рішення сесії.

19. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

20. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Чортківської районної ради з питань бюджету.

Голова районної ради                                                                                         Р.В. Чортківський