Документи Рішення Рішення VI скликання 11 сесія ( 11 січня 2012 року) №150 - №159 № 151 Про призначення та звільнення керівників підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району та запровадження з ними контрактної форми трудового договору

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від „11” січня 2012 року                                                                              № 151
м. Чортків

Про призначення та звільнення керівників
підприємств, установ та організацій
спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міста Чортківського району та
запровадження з ними контрактної
форми трудового договору

Керуючись статтями 21, 23, 24 Кодексу законів про працю України, статтями 65, 78 Господарського кодексу України, пунктом 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України, з метою відпрацювання єдиного механізму організаційно-правових заходів у разі призначення на посаду або звільнення з посади керівника підприємства, установи, організації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Запровадити у 2012 році контрактну форму трудового договору з керівниками підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району.
2. Затвердити:
2.1. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району (додаток 1).
2.2. Положення про порядок укладення та розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району (додаток 2).
2.3. Типову форму контракту з керівниками підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району (додаток 3).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі.

Голова районної ради                                                                                  Р.В. Чортківський


Додаток 1
до рішення Чортківської районної ради
від 11 січня 2012 року № 151
 
Порядок
призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району

І. Загальні положення
1.1. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району (далі - Порядок), розроблений відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 7 статті 78 Господарського кодексу України і визначає основні вимоги щодо процедури призначення на посаду та (або) звільнення з посади керівників підприємств, установ і організацій, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району (далі - керівник), оформлення та зберігання документів з цього питання.
1.2. Призначення на посаду та (або) звільнення з посади керівників, вирішується на пленарних засіданнях районної ради за процедурою, встановленою цим Порядком.
У міжсесійний період, відповідно до рішення Чортківської районної ради від “12 “ листопада 2010 року № 11 «Про доручення голові Чортківської районної ради щодо вирішення окремих питань управління спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Чортківського району у міжсесійний період», звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району та призначення виконуючими обов’язки на посадах здійснюється розпорядженням голови Чортківської районної ради за наявності позитивного висновку профільної постійної комісії районної ради, з наступним доведенням до відома депутатів на черговій сесії районної ради.
1.3. Всі документи, пов'язані із призначенням і звільненням керівників, в тому числі і їх трудові книжки, обліковуються, зберігаються та ведуться в юридичному відділі районної ради (далі – відділ).
1.4. Дисциплінарні стягнення на керівників підприємств, установ і організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району накладаються виключно на підставі рішення районної ради у порядку, передбаченому Кодексом законів про працю України.
1.5. Керівники (виконуючі обов'язки керівників) комунальних підприємств, установ, організацій, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району, визначають час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо) за погодженням з головою районної ради (а в разі його відсутності – із заступником голови районної ради).
ІІ. Порядок призначення на посаду керівника
2.1. Ініціатива щодо призначення керівника може виходити від:
- голови районної ради.
- профільних постійних комісій районної ради;
- галузевих відділів та управлінь районної державної адміністрації
2.2. Для підготовки проекту рішення районної ради про призначення на посаду керівника ініціатор надає до районної ради такі документи:
- погодження (лист-пропозицію) галузевого відділу або управління райдержадміністрації, в якому зазначається прізвище, ім'я, по-батькові кандидата на посаду керівника та обґрунтування доцільності його призначення на відповідну посаду;
- рекомендацію профільної комісії (у разі її ініціативи про призначення керівника);
- заява кандидата на посаду керівника (далі - кандидат) про прийом на відповідну роботу;
- особовий листок з обліку кадрів кандидата;
- копію документів про освіту кандидата;
- фотокартку розміром 4x5;
2.3. Чортківська районна рада, у разі не відповідності наданих документів встановленим вимогам, у двотижневий термін повідомляє про це ініціатора призначення на посаду керівника.
Якщо протягом 10 календарних днів документи не приводяться у відповідність до встановлених вимог вони повертаються ініціатору призначення на посаду керівника.
2.4. Якщо надані документи відповідають встановленим вимогам, вони направляються на розгляд профільної постійної комісії районної ради, яка:
- готує свої письмові висновки і пропозиції щодо запропонованої кандидатури;
- проект відповідного рішення районної ради;
- розробляє контракт ( узгодивши його з юридичним відділом районної ради) та укладає його (від імені голови районної ради) з кандидатом на посаду .
2.5. Кандидати на посаду керівника можуть також визначатись за конкурсом.
2.6. Призначення на посаду відбувається на пленарному засіданні районної ради шляхом голосування. Призначеним на посаду вважається кандидат, який набрав більшість голосів від загального складу ради.
2.7. Після прийняття рішення районної ради про призначення керівника на посаду в 10-денний термін пакет документів разом з копією відповідного рішення районної ради передається до юридичного відділу районної ради для продовження роботи з керівником відповідно до вимог чинного законодавства України та рішень районної ради.
У разі відхилення районною радою кандидатури керівника, ця кандидатура може бути повторно внесена на розгляд районної ради з дотриманням вимог даного Порядку. У разі повторного відхилення кандидатури керівника, готуються документи на іншу особу. Одна кандидатура не може бути внесена на розгляд сесії районної ради більше двох разів.
3. Порядок звільнення з посади керівника
3.1. Звільнення з посади керівника здійснюється з підстав, передбачених Кодексом законів про працю України (КЗпП України), а також з підстав, передбачених контрактом та іншими законодавчими актами та у терміни, визначені трудовим законодавством України.
3.2. Для підготовки проекту рішення районної ради (розпорядження голови районної ради) про звільнення з посади керівника за його ініціативою до районної ради надається заява керівника.
3.3. Розірвання трудових відносин з керівником з підстав, передбачених статтями 36, 38, 39, 40, 41 КЗпП України та у зв'язку з закінченням терміну дії контракту, проводиться на підставі рішення районної ради (розпорядження голови районної ради) відповідно до чинного законодавства про працю.
Проект рішення районної ради (розпорядження голови районної ради) готується профільною постійною комісією районної ради з додержанням положень пункту 2.4. цього Порядку.
До проекту рішення районної ради (розпорядження голови районної ради) про звільнення керівника додається обґрунтування щодо звільнення керівника та розірвання з ним контракту.
3.4. Одночасно з підготовкою проекту рішення (розпорядження голови районної ради) про звільнення керівника постійна комісія готує проект рішення районної ради (розпорядження голови районної ради) про призначення виконуючого обов'язки керівника до прийняття рішення районної ради про призначення керівника на посаду.
3.5. Рішення районної ради про звільнення керівника з займаної посади приймається на пленарному засіданні районної ради, шляхом відкритого голосування, більшістю голосів від загального складу ради, або видається розпорядження голови районної ради, відповідно до пункту 1.2. даного Порядку.
3.6. Після прийняття рішення районної ради (або розпорядження голови районної ради) про звільнення керівника пакет документів разом із копією відповідного рішення районної ради (або розпорядження голови) передається до юридичного відділу виконавчого апарату районної ради для обліку та зберігання.

Керуючий справами районної ради                                                               С.П. Стефанишин--------------------------------------------------------------------------------


Додаток 2
до рішення Чортківської районної ради
від 11 січня 2012 року № 151
 

Положення
про порядок укладення та розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району
І. Загальні положення
1.1. Це положення розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”, Кодексу Законів про працю в Україні, Положення про порядок укладання контрактів з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1993 року № 203, Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 року №597.

1.2.Дія цього Положення поширюється на керівників підприємств , установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району.

1.3. Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці керівника, умови розірвання договору, в тому числі достроково, можуть встановлюватися угодою сторін.

1.4. Контракти укладаються з керівниками у випадках передбачених законами України.

1.5. Контракт укладається терміном на 5 років.

ІІ. Укладення контракту.

2.1. Укладення контракту з керівником здійснюється до його призначення на посаду районною радою. Контракт набуває чинності з моменту прийняття рішення районною радою про призначення керівника на посаду.

2.2. Контракт укладається в письмовій формі у 2-х примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу. Зміни та доповнення до контракту здійснюються за угодою сторін у письмовій формі.

2.3. Контракт з керівником укладається та розривається від імені Чортківської районної ради головою районної ради (а в разі його відсутності-заступником голови районної ради).

2.4 Проект контракту розробляється профільною постійною комісією районної ради і узгоджується з юридичним відділом районної ради.

2.5. До проекту контракту під час його узгодження додаються такі документи:
- копія статуту підприємства, закладу, установи;
- баланс та звіт про фінансові результати (форми №№ 1, 2) на останню звітну дату;
- показники використання майна і прибутку, що враховуються під час укладення контракту;
- розрахунок посадового окладу керівника з додержанням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 р. № 859 (із змінами та доповненнями), а також інших відомчих нормативно-правових актів з питань заробітної плати керівників;
- особовий листок з обліку кадрів кандидата на посаду керівника;
- копія документів про освіту кандидата на посаду керівника;

2.6. Контроль за дотриманням умов контракту здійснює профільна постійна комісія районної ради та юридичний відділ районної ради.

2.7. За 2 місяці до закінчення строку дії контракту він може бути за згодою районної ради (за наявності позитивного висновку щодо виконання умов контракту) продовжений або переукладений на той самий чи інший термін.

2.8.З керівником підприємства, закладу чи установи раніше призначеного районною радою на посаду, з яким своєчасно не укладений контракт, укладення якого передбачено законодавством України, також укладається або переукладається контракт.

У разі відмови керівника підприємства, установи чи організації укласти контракт, трудові відносини з ним припиняються на підставі пункту 6 статті 36 Кодексу законів про працю України.

3. Вимоги до змісту контракту

3.1.У контракті передбачаються строки його дії, вимоги щодо виконання статутних завдань підприємства, установи, організації, збереження та ефективного використання комунального майна, права, обов'язки та відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці (виконання робіт), умови розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання взятих на себе зобов'язань, з урахуванням галузевих особливостей та фінансового стану підприємства, установи, організації.
Контракт не може містити умови, що погіршують положення керівника порівняно з діючим законодавством.

3.2. Умови оплати праці керівника підприємства, установи, організації визначаються у контракті. Розміри виплат не можуть бути меншими, ніж це передбачено чинним законодавством і залежать від результатів виробничо-господарської діяльності підприємства.
Всі виплати, пов'язані з оплатою праці керівників, здійснюються за рахунок коштів підприємства, установи, організації.
У контракті можуть також визначатись умови підвищення або зниження обумовленого сторонами розміру оплати праці, встановлення доплат і надбавок, премій, винагород за підсумками роботи за рік та інший період, участь у прибутках підприємства (якщо це передбачено чинним законодавством та його статутом).

3.3. Тривалість відпустки керівника не може бути меншою, ніж передбачено чинним законодавством.

3.4. За згодою сторін у контракті можуть бути визначені інші умови, необхідні для виконання сторонами взятих на себе зобов'язань.

3.5. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від керівника підприємства, установи, організації причин, у контракті можуть бути встановлені додаткові гарантії та компенсації.

3.6. У контракті визначаються режим робочого часу і часу відпочинку керівника.

3.7. При укладенні контракту сторони можуть передбачити додаткові пільги, не встановлені чинним законодавством, за рахунок власних коштів підприємства, установи, організації (виплата додаткової винагороди, надання матеріальної допомоги до щорічної відпустки, тощо).

4. Розірвання контракту

4.1. Контракт з керівником може бути розірваний на підставах, встановлених чинним законодавством, а також на підставах, передбачених у контракті.

4.2. При розірванні контракту на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, звільнення з посади керівника проводиться згідно з пунктом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці.

4.3. Контракт з керівником вважається розірваним з моменту прийняття районною радою рішення ( або головою районної ради розпорядження) про звільнення керівника з займаної посади.

4.4. За два місяці до закінчення строку дії контракту він може бути за згодою районної ради продовжений або укладений на новий чи інший строк.

4.5. Спори між сторонами контракту розглядаються в порядку, встановленому чинним законодавством.


Керуючий справами районної ради                                                      С.П. СтефанишинДодаток 3
до рішення Чортківської районної ради
від 11 січня 2012 року № 151


Типова форма контракту
з керівником підприємства, установи, організації спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району

місто Чортків „____”_______ 20___ р.

Чортківська районна рада в особі _________________________________________________________, який діє на підставі Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та рішення районної ради від „___” __________20_р. №___ з одного боку, та
громадянин(ка)____________________________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
з другого боку, за погодженням з постійною комісією районної ради______________________________________________________________,уклали цей контракт про те, що громадянин (ка)______________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
приймається на роботу до___________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)
на посаду _______________________________________(надалі – Керівник) (повна назва посади)
зі строком випробування ______ місяців.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Керівник у своїй роботі у межах питань, встановлених чинним законодавством України, Статутом підприємства, установи, організації (повна назва) (надалі – коротка назва) та цим контрактом, підзвітний Чортківській районній раді (надалі – Рада).
1.2. За цим контрактом Керівник зобов’язується здійснювати оперативне керівництво підприємством , установою, організацією, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Чортківського району, забезпечувати його діяльність, ефективне використання і зберігання майна, закріпленого за підприємством, установою, організацією на праві господарського відання (оперативного управління), а Рада зобов’язується створювати необхідні умови для матеріального забезпечення та організації праці Керівника.
1.3. Цей контракт є особливою формою строкового трудового договору. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником та Радою, які є сторонами по контракту.
1.4. Керівник є повноважним представником підприємства, установи, організації На період відпустки, хвороби або відсутності з інших поважних причин, обов’язки Керівника виконує призначена ним особа, яка у повному обсязі виконує його функції та обов’язки, користується повноваженнями і правами Керівника, якщо останнім не установлено іншого.
1.5. При виконанні покладених на Керівника обов’язків він керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами галузевого міністерства, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови районної ради, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, наказами галузевого відділу районної державної адміністрації, прийнятими в межах встановлених повноважень, іншими нормативно-правовими актами та Статутом підприємства, установи, організації..

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Керівник здійснює оперативне керівництво закладом, організує його господарську та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань, передбачених Статутом підприємства, установи, організації та цим контрактом.

Обов’язки Керівника:
2.2. Виконувати такі постійні функції і обов’язки з організації і забезпечення діяльності підприємства, установи, організації:
- організація виконання державних. Виробничих програм, договірних та інших обов’язків, що взяті підприємством, установою, організацією;
- впровадження у виробництво нових, прогресивних технологій;
- матеріально-технічне забезпечення діяльності підприємства, установи,організації;
- юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності підприємства, установи, організації;
- забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами;
- забезпечення продуктивної зайнятості працівників;
- впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних та економічних умов для високопродуктивної праці на підприємстві, установі, організації;
- створення безпечних і сприятливих умов для роботи колективу;


- забезпечення цільового використання бюджетних коштів, наданих підприємству, установі, організації;
- виконання підприємством, установою, організацією зобов’язань зі сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів до бюджетів та своєчасної виплати заробітної плати працівникам;
- виконання інших функцій з організації і забезпечення діяльності підприємства, установи, організації згідно з чинним законодавством України;
- ______________________________________________________;
- ______________________________________________________.
2.3. Ініціювати укладання Колективного договору та його виконання.
2.4. Забезпечувати ефективне використання та збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, що знаходиться на балансі підприємства, установи, організації і закріплене на праві господарського відання або оперативного управління.
2.5. Забезпечувати виконання запланових показників фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації.
Створювати на кожному робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечення додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.
2.6. Щорічно до _________наступного року надавати до Ради звіт про виконання умов контракту.
2.7. Щоквартально надавати Раді бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів за квартал, наявність вільних площ, придатних для передачі в оренду.
2.8. У кінці кожного року надати до Ради матеріали річної інвентаризації основних засобів.
2.9. Щоквартально надавати Раді інформацію про нарахування та перерахування плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, що знаходиться в господарському віданні або оперативному управлінні підприємства, установи, організації.
2.10. У кінці кожного року складати, в установленому порядку, та погоджувати з головою районної ради штатний розпис підприємства, установи, організації та графік своєї відпустки.
2.11. Складати в установленому порядку та погоджувати у голови районної ради річний кошторис видатків, фінансовий план або план асигнувань підприємства, установи, організації на кожний наступний рік та довідки про зміни до них.
2.12. Здійснити заходи щодо виготовлення технічної документації та оформлення права власності на нерухоме майно, яке відображається на балансі підприємства, установи, організації і закріплено за ним на праві господарського відання, або оперативного управління.
2.13. Забезпечувати підвищення кваліфікації працівників підприємства, установи, організації.
2.14. Контролювати виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку та посадових інструкцій працівниками підприємства. Установи, організації.
2.15. Забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати.
2.16. Погоджувати використання прибутку та статутного фонду підприємства, організації.

Права Керівника:
- діяти від імені закладу, представляти його у процесі будь-яких відносин з підприємствами, установами та організаціями;
- укладати господарські та інші угоди;
- надавати доручення;
- відкривати рахунки в банках;
- наймати на роботу і звільняти з роботи працівників на умовах, передбачених чинним законодавством України, здійснювати ротацію кадрів;
- накладати на працівників закладу дисциплінарні стягнення;
- у межах своєї компетенції давати вказівки та накази, обов’язкові для виконання усіма підпорядкованими йому працівниками;
- вживати заходів щодо виявлення та виправлення недоліків у роботі підприємства. Установи, організації;
- вирішувати інші питання, віднесені до компетенції Керівника чинним законодавством України, Радою, Статутом підприємства і цим контрактом.

Обов’язки Ради:
- гарантувати додержання прав і законних інтересів підприємства, установи, організації, захищати і відстоювати його інтереси в органах державного управління;
- надавати інформацію на запит Керівника;
- організовувати фінансовий контроль за діяльністю підприємства, установи, організації:
- здійснювати контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за підприємством, установою, організацією майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району;
- укладати додаткові угоди до контракту.

Права Ради:
- вимагати від Керівника необхідну інформацію та звіти про результати роботи;
- звільнити Керівника у разі закінчення строку дії контракту або на підставах, передбачених чинним законодавством України та контрактом (дострокове звільнення Керівника відбувається у випадках порушення ним законодавства України та умов укладеного контракту);
- проводити планові і позапланові перевірки ефективності використання майна підприємства, установи, організації та виконання Керівником умов контракту;
- контролювати використання прибутку та статутного фонду підприємства, організації.

3. РОБОЧИЙ ТА ПОЗАРОБОЧИЙ ЧАС

3.1. Керівник виконує Правила внутрішнього розпорядку, встановлені на підприємстві, в установі, організації.
3.2. Особливості режиму робочого часу Керівника та часу відпочинку встановлюються відповідно до умов Колективного договору.
3.3 Керівнику надається щорічна відпустка тривалістю ___ календарних днів та додаткова відпустка на строк, визначений Колективним договором.
3.4. Дату відпустки та її строки Керівник погоджує з головою районної ради.

4. УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА МАТЕРІАЛЬНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата виходячи з установлених Керівнику розмірів сум:
а) посадового окладу, у межах, затверджених штатним розписом підприємства, установи, організації, відповідно до чинного законодавства України;
б) нарахувань до посадового окладу за вислугу років у розмірах, передбачених чинним законодавством України та Колективним договором;
в) надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи в розмірі до _____% від посадового окладу (індексація, категорія).
У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення якості роботи, надбавка скасовується або зменшується;
г) премії за підсумками роботи за квартал, рік, згідно чинного законодавства України та Колективного договору підприємства, установи, організації за погодженням з головою районної ради.
У разі погіршення показників роботи підприємства, установи, організації, невиконання умов контракту, погіршення трудової дисципліни допущення нещасного випадку на підприємстві, в установі, організації зі смертельним наслідком - премія не нараховується.
4.2. Посадовий оклад Керівника може бути переглянутий у відповідності зі змінами умов оплати праці відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.
4.3. Питання відрядження Керівник погоджує з головою районної ради.
4.4. Інші умови:
- Керівнику підприємства, організації може виплачуватися матеріальна винагорода за ефективне управління комунальним майном за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства. Організації.
- індексація заробітної плати проводиться згідно з чинним законодавством України;
- при отриманні відповідної кваліфікаційної категорії доплата за категорію здійснюється згідно з чинним законодавством України.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим контрактом.
5.2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.
5.3. Інші умови ______________________________________________.

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ
ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

6.1. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться шляхом підписання додаткових угод.
6.2. Цей контракт припиняється (розривається):
- при встановленні протягом строку випробування невідповідності Керівника роботі, на яку його прийнято, за висновком профільної постійної комісії районної ради;
- після закінчення строку дії контракту (п.2 ст. 36 КЗпП України);
- за згодою сторін (п.1 ст. 36 КЗпП України);
- за ініціативою голови районної ради, постійних комісій, районної державної адміністрації у випадках, передбачених статтями 40, 41 КЗпП України;
- з ініціативи Керівника до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених статтею 39 КЗпП України;
- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
6.3. Додаткові підстави для припинення (розірвання) контракту:
а) у випадку систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом;
б) у випадку одноразового грубого порушення Керівником законодавства і обов’язків, передбачених контрактом, у результаті чого виникли значні негативні наслідки для підприємства, установи, організації (понесені значні збитки, сплачені фінансові санкції);
в) у разі невиконання обов’язків перед районною радою щодо відрахувань до бюджету, а також порушення термінів здійснення обов’язкових платежів, у тому числі зборів, податків до Пенсійного фонду та інших установ, невиконання Підприємством зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати, що призвело до здійснення виконавчих проваджень або арешту майна закладу;
г) у разі несплати реструктурованої податкової заборгованості протягом трьох місяців;
д) за поданням посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;
е) у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;
ж) у разі допущення зростання дебіторської заборгованості та невжиття заходів щодо її стягнення;
з) у разі неодноразового звернення до районної ради трудового колективу або профспілкового комітету закладу стосовно порушень Керівником своїх обов’язків;
и) на підставі результатів здійснених перевірок контролюючих органів та обґрунтованих висновків постійних комісій районної ради;
к) у разі неподання у встановленому порядку на затвердження до Ради річного фінансового плану (плану асигнувань).
к) з інших підстав.
При припиненні (розірванні) контракту з підстав обумовлених пунктом 6.3 цього контракту, звільнення проводиться відповідно до пункту 8 статті 36 КЗпП України.6.4. У разі дострокового припинення контракту з причин, незалежних від Керівника, йому виплачується вихідна допомога згідно з чинним законодавством України.
6.5. У разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених цим контрактом, він може бути достроково розірваний з попередженням відповідної сторони за два тижні.
6.6. За два місяці до закінчення строку дії контракту він може бути продовжений або укладений на новий строк.

7. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

7.1. Цей контракт діє протягом 5 (п’яти) років з «__»_________ 20__ року до «__» ________ 20__ року.
7.2. Особливі умови:
- сторони зобов’язуються дотримуватись конфіденційності умов цього контракту, окрім випадків, коли сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів у суді;
- про умови контракту інформуються працівники підприємства, установи, організації у зв’язку з необхідністю виконання контракту (ознайомлення бухгалтера, що займається визначенням розміру винагороди Керівника);
- конфіденційність договору не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством України, та на органи, які здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням законодавства України.
7.3. Цей контракт укладений українською мовою, на __ сторінках у двох примірниках, які зберігаються у кожної зі сторін і мають однакову юридичну силу.
7.4. Керівник, який звільняється, протягом 5 робочих днів після прийняття районною радою відповідного рішення ( в міжсесійний період – розпорядження голови районної ради), проводить інвентаризацію всіх матеріальних цінностей закладу, наявних документів, справ і направляє дані матеріали до районної ради.
7.5. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі, про що складається відповідний документ у двох примірниках, які стають невід’ємною частиною контракту та мають однакову юридичну силу.

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

8.1. Чортківська районна рада в особі _________________________________________________________________
Юридична адреса: 48500, м. Чортків, вул. Шевченка,23
код ОКПО 04058255
8.2. Відомості про Керівника:
Домашня адреса: __________________________________________________
Домашній телефон:_________________________________________________
Службовий телефон: _______________________________________________
Паспорт: серія ________________ №__________________________________
__________________________________________________________________
(вказати орган, що видав паспорт)

Підстава для пільг по оподаткуванню та інших пільг__________________
Голова (заступник голови) районної ради:

___________________________

___________________________
(підпис) Громадянин(ка):

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
_______________________________
(підпис)