Документи Рішення Рішення VI скликання 21 сесія ( 23 квітня 2013 року) № 293 - №311 №301 Про затвердження змін та доповнень до Програми підтримки малого підприємництва в Чортківському районі на 2013-2014 роки

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 квітня 2013 року                                                                                         № 301
м. Чортків

Про затвердження змін та доповнень до
Програми підтримки малого підприємництва
в Чортківському районі на 2013-2014 роки

Розглянувши розпорядження голови районної державної адміністрації від 16 квітня 2013 року № 122-од «Про внесення змін та доповнень до Програми підтримки малого підприємництва в Чортківському районі на 2013-2014 роки», враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі від 18 квітня 2013 року, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни та доповнення в підпункті 3 пункту 1.2 розділу 1 «Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності» заходів Програми підтримки малого підприємництва в Чортківському районі на 2013-2014 роки затвердженої рішенням сесії Чортківської районної ради від 29 грудня 2012 року № 272, виклавши його в такій редакції:

з/п Назва напряму
діяльності (пріори-
тетні завдання) Перелік заходів програ-
ми Строк
виконан-
ня заходу Виконавці Джере-
ла фінансу-
вання Орієнтов-ні обсяги фінансу-
вання
(вартість), тис.грн.,
у т.ч.: Очікуваний результат
1.2 3)Ство-
рення центру для надання адмі-
ністра
тивних послуг 2013 рік Перший заступник голови райдерж-
адміністра-
ції,
відділ з питань державної реєстрації райдержадмі-ністрації Район-
ний бюджет 20,0 Реалізація прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридич-
них осіб у сфері надання адміністративних послуг

2. Управлінню економіки районної державної адміністрації забезпечити реалізацію завдань даної програми.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі.
Голова районної ради                                                                         В.В.ЗАЛІЩУК