Документи Рішення Рішення VI скликання 21 сесія ( 23 квітня 2013 року) № 293 - №311 № 302 Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 23 квітня 2013 року                                                                                                  № 302
м. Чортків

Про внесення змін до
районного бюджету на 2013 рік


Розглянувши пропозиції районної державної адміністрації і комісії районної ради з питань бюджету щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Чортківської районної ради від 29 грудня 2012 року № 270 “Про районний бюджет на 2013 рік”, керуючись статтями 14, 72, 78 Бюджетного кодексу України та пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада


ВИРІШИЛА:

1. Спрямувати на видатки вільний залишок бюджетних коштів загального фонду районного бюджету за станом на 01.01.2013 року в сумі 549600 грн.

2. Зменшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2013 рік на 30000,00 гривень, з них:
КФК 250102 «Резервний фонд» 30000 грн.

3. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2013 рік на суму 229600 гривень:
3.1. За функціональною класифікацією видатків:
3.1.1. Соціальний захист і соціальне забезпечення 20000 грн.
3.1.2. Культура і мистецтво 20000 грн.
3.1.3. Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю 10000 грн.
3.1.4. Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
та наслідків стихійного лиха 20000 грн.


3.1.5. Видатки, не віднесені до основних груп 159600 грн.

3.2. За головними розпорядниками коштів:
3.2.1. Чортківська районна державна
адміністрація 30000 грн.
КФК 180404 «Підтримка малого і середнього
підприємництва» 10000 грн.
КФК 210105 «Видатки на запобігання та ліквідацію
надзвичайних ситуацій та наслідків
стихійного лиха» 20000 грн.

3.2.2. Управління праці та соціального захисту населення
Чортківської районної державної адміністрації 20000 грн.
КФК 091206 «Центри соціальної реабілітації
дітей-інвалідів» 20000 грн.

3.2.3. Відділ культури та туризму Чортківської
районної державної адміністрації 20000 грн.
КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби
та інші заклади клубного типу» 20000 грн.

3.2.4. Фінансове управління Чортківської районної
державної адміністрації 159600 грн.
КФК 250315 «Інші додаткові дотації» 159600 грн.
в тому числі:
(грн.)
Назва бюджетів Всього
Білобожницький сільський бюджет 15000
Босирівський сільський бюджет 22500
Заболотівський сільський бюджет 12700
Пастушівський сільський бюджет 10900
Ромашівський сільський бюджет 10000
Сокиринецький сільський бюджет 22500
Тарнавський сільський бюджет 24000
Швайківський сліьський бюджет 27000
Ягільницький сільський бюджет 150004. Збільшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету (видатки розвитку) на 2013 рік на суму 350000 грн.,
з них:
за рахунок коштів, що передаються із загального
фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)
внаслідок спрямування вільного залишку
бюджетних коштів загального фонду районного
бюджету станом на 01.01.2013 року 350000 грн.

4.1. За функціональною класифікацією видатків:
4.1.1 Освіта 100000 грн.
4.1.2. Охорона здоров’я 50000 грн.
4.1.3. Фізична культура і спорт 200000 грн.

4.2. За головними розпорядниками коштів:
4.2.1. Відділ освіти Чортківської районної
державної адміністрації 300000 грн.
КФК 070201 «Загальноосвітні школи» 100000 грн.
КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна
робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл» 200000 грн.

4.2.2. Відділ охорони здоров’я Чортківської районної
державної адміністрації 50000 грн.
КФК 080101 «Лікарні» 50000 грн.

5. Внести зміни за функціональною та економічною класифікацією видатків в межах загального обсягу видатків на рік загального та спеціального фондів районного бюджету на суму 609350 грн.
5.1. За функціональною класифікацією видатків:
5.1.1 Освіта 424800 грн.
5.1.2. Охорона здоров’я 40000 грн.
5.1.3. Фізична культура і спорт 144550 грн.

5.2. За головними розпорядниками коштів:
5.2.1. Відділ освіти Чортківської районної
державної адміністрації 569350 грн.

Зменшити асигнування загального фонду за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на 569350 грн.
з них:
- оплата послуг (крім комунальних) 169350 грн.
в тому числі:
КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи
із позашкільної роботи з дітьми» 24800 грн.
КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна
робота дитячо-юнацьких спортивних
шкіл» 144550 грн.
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв 400000 грн.
в тому числі:


КФК 070201 «Загальноосвітні школи» 200000 грн.
КФК 070301 «Загальноосвітні школи-інтернати» 200000 грн.

Збільшити асигнування спеціального фонду за рахунок надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на 569350 грн.
з них на:
- придбання обладнання і предметів довгострокового
користування 24800 грн.
в тому числі:
КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи
із позашкільної роботи з дітьми» 24800 грн.

- реконструкцію та реставрацію інших об’єктів 544550 грн.
в тому числі:
КФК 070201 «Загальноосвітні школи» 400000 грн.
КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна
робота дитячо-юнацьких спортивних
шкіл» 144550 грн.

5.2.2. Відділ охорони здоров’я Чортківської районної
державної адміністрації 40000 грн.

Зменшити асигнування загального фонду за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на 40000 грн.
з них:
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв 40000 грн.
в тому числі:
КФК 080101 «Лікарні» 40000 грн.

Збільшити асигнування спеціального фонду за рахунок надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на 40000 грн.
з них на:
- капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 40000 грн.

6. Збільшити профіцит загального фонду районного бюджету на суму 959350 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

7. Збільшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на суму 959350 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

8. Внести зміни до пунктів 3.2.2., 3.2.7 рішення сесії Чортківської районної ради № 284 від 01 березня 2013 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік» а саме, встановивши головним розпорядником коштів за КФК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» в сумі 60000 гривень фінансове управління Чортківської районної державної адміністрації.

9. Додатки 1-2 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Чортківської районної ради з питань бюджету.
Голова районної ради                                                                                         В.В. Заліщук