Документи Рішення Рішення VI скликання 26 сесія (24 грудня 2013 року) №369 - 398 № 370 Про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік

 
ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 24 грудня 2013 року                                                                                      № 370
м. Чортків

Про внесення змін до
районного бюджету на 2013 рік


Розглянувши розпорядження голови Чортківської районної державної адміністрації від 20 грудня 2013 року № 490-од «Про схвалення проекту змін до районного бюджету на 2013 рік» пропозиції комісії районної ради з питань бюджету щодо внесення змін до районного бюджету, затвердженого рішенням Чортківської районної ради від 29 грудня 2012 року № 270 “Про районний бюджет на 2013 рік” та на виконання рішення сесії Тернопільської обласної ради від 06 грудня 2013 року № 1580 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2013 рік»і розпоряджень голови Тернопільської обланосї державної адміністрації від 11 грудня 2013 року № 612-од «Про схвалення проекту змін до обласного бюджету на 2013 рік» та від 17 грудня 2013 року № 622-од «Про схвалення проекту змін до обласного бюджету на 2013 рік», керуючись статтями 14, 72, 78 Бюджетного кодексу України та пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада


ВИРІШИЛА:

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2013 рік на суму 1312700 гривень, в тому числі:

- додаткова дотація з державного бюджету на
вирівнювання фінансової забезпеченості
місцевих бюджетів 1312700 грн.

2. Зменшити обсяг доходів загального фонду районного бюджету на 2013 рік на суму 2276200 гривень, в тому числі:

- субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми,
малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам та тимчасової державної
допомоги дітям 300000 грн.

- субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату електроенергії,
природного газу, послуг тепло-, водопостачання
і водовідведення, квартирної плати (утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідчких нечистот
(видатки споживання) 1885200 грн.

- субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлово-
комунальних послуг на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу 11000 грн.

- субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату соціальної допомоги
на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих будинках сімейного
типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші
ходять за дитиною» 80000 грн.

3. Зменшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2013 рік на суму 2610300 гривень.
3.1. За функціональною класифікацією видатків:
3.1.1. Державне управління 122000 грн.
3.1.2. Освіта 189900 грн.
3.1.3. Соціальний захист та соціальне
забезпечення 2288400 грн.
3.1.4. Видатки, не віднесені до основних груп 10000 грн.

3.2. За головними розпорядниками коштів:
3.2.1. Чортківська районна рада 122000 грн.
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» 122000 грн.


3.2.2. Чортківська районна державна
адміністрація 78200 грн.
КФК 091101 «Утримання центрів соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді» 78200 грн.
з них:
- комунальні послуги та енергоносії 3000 грн.

3.2.3. Відділ освіти Чортківської районної
державної адміністрації 110100 грн.
КФК 070201 «Загальноосвітні школи» 89500 грн.
КФК 070301 «Загальноосвітні школи-інтернати,
загальноосвітні санаторні школи-
інтернати » 2500 грн.
КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми» 3100 грн.
КФК 070802 «Методична робота, інші заходи у
сфері народної освіти» 2000 грн.
КФК 070804 «Централізована бухгалтерія районного
відділу освіти» 11000 грн.
КФК 070805 «Групи централізованого господарського
обслуговування» 1800 грн.
КФК 091108 «Заходи з оздоровлення та відпочинку
дітей» 200 грн.

3.2.4. Управління соціального захисту населення
Чортківської районної державної адміністрації 2290000 грн.
КФК 090201 «Пільги ветеранам війни, особам, на яких
поширюється чинність Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", особам, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною,
вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, дітям війни, особам,
які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі
трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам

громадянам, які стали інвалідами внаслідок
репресій або є пенсіонерами, на житлово-
комунальні послуги» 1885200 грн.

КФК 090202 «Пільги ветеранам війни, особам, на яких
поширюється чинність Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", особам, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною,
вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, дітям війни, особам,
які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі
трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам
нацистських перслідувань на придбання
твердого палива та скрапленого газу» 4700 грн.
КФК 090211 «Пільги пенсіонерам з числа спеціалістів
із захисту рослин, передбачені частиною
четвертою статті 20 Закону України
«Про захист рослин», громадянам, передбачені
пунктом «ї» частини першої статті 77 Основ
законодавства про охорону здоров’я, частиною
четвертою статті 29 Основ законодавства про
культуру, частиною другою статті 30 Закону України
«Про бібліотеки та бібліотечну справу», абзацом
першим частини четвертої статті 57 Закону України
«Про освіту», на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива» 1052,80 грн.
КФК 090216 «Пільги багатодітним сім’ям» 11,33 грн.
КФК 090307 «Тимчасова державна допомога дітям» 32233 грн.
КФК 090401 «Державна соціальна допомога
малозабезпеченим сім’ям» 267767 грн.
КФК 090406 «Субсидії населенню для відшкодування
витрат на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого
газу» 5235,87 грн.
КФК 091204 «Територіальні центри соціального
обслуговування (надання соціальних
послуг)» 13800 грн.
КФК 070303 «Дитячі будинки ( в тому числі сімейного
типу, прийомні сім’ї)» 80000 грн.

3.2.5. Фінансове управління Чортківської районної
державної адміністрації 10000 грн.
КФК 250344 «Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного
та культурного розвитку регіонів» 10000 грн.

4. Зменшити обсяг видатків спеціального фонду районного бюджету (видатки розвитку) за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на 2013 рік на суму 278700 грн.

4.1. За функціональною класифікацією:
4.1.1. Освіта 125900 грн.
4.1.2. Соціальний захист та соціальне забезпечення 123400 грн.
4.1.3. Інші послуги, пов’язані з економічною
діяльністю 29400 грн.

4.2. За головними розпорядниками коштів:
4.2.1. Чортківська районна державна
адміністрація 75900 грн.
КФК 091101 «Утримання центрів соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді» 46500 грн.
з них:
- капітальні видатки 46500 грн.

КФК 180404 «Підтримка малого і середнього
підприємництва» 29400 грн.
з них:
- капітальні видатки 29400 грн.

4.2.2. Відділ освіти Чортківської районної
державної адміністрації 125900 грн.
КФК 070201 «Загальноосвітні школи» 120900 грн.
з них:
- капітальні видатки 120900 грн.

КФК 070804 «Централізована бухгалтерія районного
відділу освіти» 5000 грн.
з них:
- капітальні видатки 5000 грн.

4.2.3. Управління соціального захисту населення
Чортківської районної державної адміністрації 76900 грн.
КФК 091204 «Територіальні центри соціального
обслуговування (надання соціальних
послуг)» 76900 грн.
з них:
- капітальні видатки 76900 грн.

5. Збільшити обсяг видатків загального фонду районного бюджету на 2013 рік на суму 1925500 гривень:
5.1. За функціональною класифікацією видатків:
5.1.1 Охорона здоров’я 1413400 грн.
5.1.2. Соціальний захист та соціальне забезпечення 104000 грн.
5.1.2. Видатки, не віднесені до основних груп 408100 грн.

5.2. За головними розпорядниками коштів:
5.2.1. Чортківська районна рада 14000 грн.
КФК 090412 «Інші видатки на соціальний захист
населення» 14000 грн.

5.2.2. Відділ охорони здоров’я Чортківської
районної державної адміністрації 1413400 грн.
КФК 080101 «Лікарні» 972400 грн.
з них:
- оплата праці 656900 грн.
- комунальні послуги та енергоносії 70000 грн.

КФК 080800 «Центри первинної медичної
допомоги» 404500 грн.
з них:
- оплата праці 378500 грн.
- комунальні послуги та енергоносії 26000 грн.

КФК 090500 «Стоматологічні поліклініки» 36500 грн.
з них:
- оплата праці 27000 грн.

5.2.3. Управління соціального захисту населення
Чортківської районної державної
адміністрації 90000 грн.
КФК 091205 «Компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги» 90000 грн.

5.2.4. Фінансове управління Чортківської районної
державної адміністрації 408100 грн.
КФК 250313 «Додаткова дотація з державного
бюджету на вирівнювання фінансової
забезпеченості місцевих бюджетів» 218000 грн.

в тому числі:
грн.
Назва бюджетів Всього
Чортківський міський бюджет 218000

КФК 250315 «Інші додаткові дотації» 190100 грн.
в тому числі:
грн.
Назва бюджетів Всього
Бичківський сільський бюджет 23000
Білобожницький сільський бюджет 41000
Босирівський сільський бюджет 4500
Великочорнокінецький сільський бюджет 6900
Заболотівський сільський бюджет 10000
Капустинський сільський бюджет 7000
Косівський сільський бюджет 7300
Коцюбинчицький сільський бюджет 4500
Нагірянський сільський бюджет 42900
Ридодубівський сільський бюджет 2000
Староягільницький сільський бюджет 11000
Тарнавський сільський бюджет 4000
Чорнокінецько-Волянський сільський бюджет 9000
Швайківський сільський бюджет 10400
Шманьківчицький сільський бюджет 6600

6. Внести зміни за функціональною та економічною класифікацією видатків в межах загального обсягу видатків на рік загального фонду районного бюджету на суму 205406 гривень.
6.1. За функціональною класифікацією видатків:
6.1.1. Освіта 100265 грн.
6.1.2. Охорона здоров’я 33954 грн.
6.1.3. Соціальний захист і соціальне забезпечення 6887 грн.
6.1.4. Культура і мистецтво 52300 грн.
6.1.5 Фізична культура і спорт 12000 грн.

6.2. За головними розпорядниками коштів:
6.2.1. Відділ освіти Чортківської районної
державної адміністрації 112265 грн.
Зменшити асигнування загального фонду на 112265 грн.
з них:
- оплата праці 32400 грн.
в тому числі:
КФК 070802 «Методична робота, інші заходи у
сфері народної освіти» 26900 грн.
КФК 070805 «Групи централізованого господарського
обслуговування» 5500 грн.

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв 32075 грн.
в тому числі:
КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми» 17500 грн.
КФК 070802 «Методична робота, інші заходи у
сфері народної освіти» 7275 грн.
КФК 070804 «Централізована бухгалтерія районного
відділу освіти» 7300 грн.

- поточні видатки 47790 грн.
в тому числі:
КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми» 4100 грн.
КФК 070805 «Групи централізованого господарського
обслуговування» 1790 грн.
КФК 070806 «Інші заклади освіти» 29900 грн.
КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна
робота дитячо-юнацьких спортивних
шкіл» 12000 грн.

Збільшити асигнування загального фонду на 112265 грн.
з них:
- оплата праці 64125 грн.
в тому числі:
КФК 070301 «Загальноосвітні школи-інтернати,
загальноосвітні санаторні школи-
інтернати » 22725 грн.
КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми» 19100 грн.
КФК 070806 «Інші заклади освіти» 22300 грн.


- оплата комунальних послуг та енергоносіїв 29075 грн.
в тому числі:
КФК 070201 «Загальноосвітні школи» 17075 грн.
КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна
робота дитячо-юнацьких спортивних
шкіл» 12000 грн.

- поточні видатки 19065 грн.
в тому числі:
КФК 070301 «Загальноосвітні школи-інтернати
загальноосвітні санаторні школи-
інтернати» 8250 грн.
КФК 070802 «Методична робота, інші заходи у
сфері народної освіти» 3215 грн.
КФК 070806 «Інші заклади освіти» 7600 грн.


6.2.2. Відділ охорони здоров’я Чортківської районної
державної адміністрації 33954 грн.

Зменшити асигнування загального фонду на 33954 грн.
з них:
- поточні видатки 33954 грн.
в тому числі:
КФК 080101 «Лікарні» 22881 грн.
КФК 080500 «Загальні і спеціалізовані стоматологічні
поліклініки» 1600 грн.
КФК 080800 «Центри первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги» 9473 грн.

Збільшити асигнування загального фонду на 33954 грн.
з них:
- оплата праці 30373 грн.
в тому числі:
КФК 080101 «Лікарні» 20000 грн.
КФК 080500 «Загальні і спеціалізовані стоматологічні
поліклініки» 900 грн.
КФК 080800 «Центри первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги» 9473 грн.

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3581 грн.
в тому числі:
КФК 080101 «Лікарні» 2881 грн.
КФК 080500 «Загальні і спеціалізовані стоматологічні
поліклініки» 700 грн.

6.2.3. Управління соціального захисту населення
Чортківської районної державної адміністрації 6887 грн.

Зменшити асигнування загального фонду на 6887 грн.
з них:
- поточні видатки 6887 грн.
в тому числі:
КФК 090203 «Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких
поширюється чинність Закону України
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", особам, які мають
особливі заслуги перед Батьківщиною,
вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, дітям війни, особам,
які мають особливі трудові заслуги перед
Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам
померлих (загиблих) осіб, які мають особливі
трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам

громадянам, які стали інвалідами внаслідок
репресій або є пенсіонерами, на житлово-
комунальні послуги» 2000 грн.
КФК 091206 «Центр соціальної реабілітації
дітей-інвалідів, центр професійної
реабілітації інівалідів» 4887 грн.

Збільшити асигнування загального фонду на 6887 грн.
з них:
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4887 грн.
в тому числі:
КФК 091206 «Центр соціальної реабілітації
дітей-інвалідів, центр професійної
реабілітації інівалідів» 4887 грн.

- поточні видатки 2000 грн.
в тому числі:
КФК 090214 «Пільги окремими категоріям громадня
з послуг зв’язку» 2000 грн.

6.2.4. Відділ культури, туризму, національностей та
релігій Чортківської районної державної
адміністрації 52300 грн.

Зменшити асигнування загального фонду на 52300 грн.
з них:
- оплата праці 10300 грн.
в тому числі:
КФК 110201 «Бібліотеки» 3800 грн.
КФК 110202 «Музеї і виставки» 6500 грн.

- поточні видатки 42000 грн.
в тому числі:
КФК 110201 «Бібліотеки» 17300 грн.
КФК 110202 «Музеї і виставки» 2300 грн.
КФК 110205 «Школи естетичного виховання дітей» 22400 грн.

Збільшити асигнування загального фонду на 52300 грн.
з них:
- оплата праці 26800 грн.
в тому числі:
КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби
та інші заклади клубного типу» 10300 грн.
КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» 16500 грн.

- поточні видатки 25500 грн.
в тому числі:
КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби
та інші заклади клубного типу» 3600 грн.
КФК 110205 «Школи естетичного виховання дітей» 16000 грн.
КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» 5900 грн.

7. Зменшити профіцит загального фонду районного бюджету на суму 278700 гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

8. Зменшити дефіцит спеціального фонду районного бюджету на суму 278700 гривень., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

9. Додатки 1-2 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Чортківської районної ради з питань бюджету.


Голова районної ради                                                                                          В.В. Заліщук