Документи Рішення Рішення VI скликання 32 сесія (26 вересня 2014 року) №461 - 476 №475 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок що надаються в оренду ТзОВ « Радехівський цукор» на території Заводської селищної ради Чортківського району Тернопільської області

 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н НЯ

від 26 вересня 2014 року                                                                                             № 475
м. Чортків

Про затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельних ділянок,
що надаються в оренду ТзОВ «Радехівський цукор»
на території Заводської селищної ради
Чортківського району Тернопільської області

Розглянувши технічні документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок , що надаються в оренду ТзОВ «Радехівський цукор» на території Заводської селищної ради (за межами населеного пункту) Чортківського району Тернопільської області, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель» , статтями 10, 19 Земельного кодексу України і статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань земельних відносин, планування територій та агропромислового розвитку від 17 вересня 2014 року, Чортківська районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічні документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, що надаються в оренду ТзОВ «Радехівський цукор» на території Заводської селищної ради (за межами населеного пункту) Заводської селищної ради Чортківського району Тернопільської області .
2. Встановити, що з моменту прийняття даного рішення, затверджені вартісні показники земельних ділянок :
- площею 1,8244 га в розмірі 714133,11 грн ( сімсот чотирнадцять тисяч сто тридцять три грн. 11 коп. використати для нарахування орендної плати за використання землі;
- площею 0,6036 га в розмірі 236269,87 грн ( двісті тридцять шість тисяч двісті шістдесят дев′ять грн. 87 коп) використати для нарахування орендної плати за використання землі;
- площею 1,3921 га в розмірі 544915,98 грн (п′ятсот сорок чотири тисячі дев′ятсот п′ятнадцять грн. 98 коп) використати для нарахування орендної плати за використання землі;
- площею 58,8000 га в розмірі 23016348,98 грн (двадцять три мільйони шістнадцять тисяч триста сорок вісім грн. 98 коп) використати для нарахування орендної плати за використання землі;
- площею 1,7696 га в розмірі 692682,50 грн (шістсот дев′яносто дві тисячі шістсот вісімдесят дві грн. 50 коп) використати для нарахування орендної плати за використання землі ;
- площею 0,7315 га в розмірі 286334,34 грн (двісті вісімдесят шість тисяч триста тридцять чотири грн. 34 коп) використати для нарахування орендної плати за використання землі.
3. Встановити річну орендну плату за використання земельними ділянками в розмірі не менше 4 відсотків.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, планування територій та агропромислового розвитку.Заступник голови
Чортківської районної ради                                                                                                 Л.М.Хруставка