Документи Рішення Рішення VI скликання 34 сесія (27 - 30 листопада 2014 року) № 479 - 493 № 480 Про зміни до районної програми фінансування фонду Чортківської районної ради у 2011-2014 роках для надання разової грошової допомоги

 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я

від 27 листопадпа 2014 року                                                                                  № 480
м. Чортків

Про зміни до районної програми фінансування фонду
Чортківської районної ради у 2011-2014 роках для
надання разової грошової допомоги

Розглянувши рекомендації постійної комісії Чортківської районної ради з питань бюджету від 25 листопада 2014 року, керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Чортківська районна рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити зміни до програми та положення про порядок та умови надання разової грошової допомоги з фонду Чортківської районної ради у 2011 – 2014 роках затверджено рішенням сесії Чортківської районної ради від 12 січня 2011 року № 44 та внесеними змінами затверджено рішенням сесії Чортківської районної ради від 30 січня 2014 року № 403 , як невід`ємної частини програми фінансування фонду Чортківської районної ради для надання разової грошової допомоги (додаток 1,2).
2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії Чортківської районної ради з питань бюджету.


Заступник голови
Чортківської районної ради                                                                                              Л.М. ХРУСТАВКА


Додаток № 1
до рішення районної ради
від 27 листопада 2014 року № 480

ПРОГРАМА
фінансування фонду Чортківської районної ради у
2011-2014 роках для надання разової грошової допомоги

Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення програми Чортківська районна рада
2. Назва розпорядчого документу Пункт 3б, статті 91, Бюджетного кодексу України
3. Розробник програми Виконавчий апарат Чортківської районної ради
4. Відповідальний за виконання програми Чортківська районна рада
5. Учасник програми Фінансове управління райдержадміністрації
6. Термін реалізації програми 2011-2014 роки
7. Етапи виконання програми Один етап
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми – всього 2011 рік – 276 000 грн.
2012 рік – 276 000 грн.
2013 рік – 286 850 грн.
2014 рік – 159 000 грн.
9. Коштів районного бюджету 2011 рік – 276 000 грн.
2012 рік – 276 000 грн.
2013 рік – 286 850 грн.
2014 рік – 159 000 грн.


ІІ. Визначення проблеми та мети на розв’язання яких спрямована програма.

Серед багаточисельних звернень громадян домінують переважно звернення про надання грошової допомоги найменш соціально захищених категорій населення, які перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок проведення складних медичних операцій та тривалого і дорогого медикаментозного лікування, стихійного лиха, нещасного випадку, інших ускладнюючих обставин.
Реалізація програми є однією із складових створення в районі системи гарантій соціальної захищеності найбільш вразливих верств населення за підтримки депутатського корпусу Чортківської районної ради.

ІІІ. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання програми.

Фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету.
Невід'ємною частиною програми є положення про порядок та умови надання разової грошової допомоги з фонду Чортківської районної ради.
Термін дії програми фінансування фонду Чортківської районної ради: 2011-2014 роки.
Обсяг фінансування Програми з районного бюджету становить:
2011 рік – 276 000 гривні.
2012 рік – 276 000 гривні.
2013 рік – 288 850 гривні.
2014 рік – 159 000 гривні.


4. Результативні показники та координація виконання програми.

Очікуваний результат програми вбачається у створенні необхідних умов для ефективного здійснення депутатами Чортківської районної ради своїх депутатських повноважень у питаннях соціального захисту окремих громадян.
Координацію виконання програми здійснює виконавчий апарат Чортківської районної ради спільно з фінансовим управлінням районної державної адміністрації.Заступник керуючого справами – начальник
відділу з гуманітарних питань виконавчого
апарату Чортківської районної ради                                                                         Т.В. Яблонь
Додаток 2
до рішення районної ради
від 27 листопада 2014 року № 480

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок та умови надання разової грошової допомоги з фонду Чортківської районної ради у 2011-2014 роках.Положення визначає порядок та умови надання разової грошової допомоги з фонду Чортківської районної ради у 2011-2014 роках.

І. Загальні положення
1.1. Разова грошова допомога (далі – допомога) може надаватися фізичним особам (далі – отримувачі), які постійно проживають на території району (крім жителів міста Чорткова), які перебувають у складному матеріальному становищі внаслідок стихійного лиха, нещасного випадку, важкого захворювання, інших ускладнюючих обставин.
1.2 Допомога може надаватися біженцям, які прибули з анексованих територій України, а також зі східних територій України, де ведуться військові дії.
1.3 Допомога може надаватися учасникам бойових дій, мобілізованих відповідно до Указів Президента України «Про мобілізацію в Україні» (при наявності довідки з райвійськкомату), воякам, які в складі добровольчих батальйонів захищають територіальну цілісність і суверенітет України (при наявності довідки з райвійськкомату чи від керівництва батальйону), які зареєстровані або проживають на території Чортківського району(крім жителів м. Чорткова) та членам їх сімей.
1.4 Допомога може надаватися не більше одного разу на рік одному і тому ж отримувачу.

ІІ. Порядок надання разової допомоги
2.1. Загальна сума коштів для надання допо моги передбачена Чортківською районною радою в районному бюджеті з розрахунку 1250 гривень на рік на одного депутата Чортківської районної ради, крім голови Чортківської районної ради та 47 750 гривень - голові Чортківської районної ради.
2.2. Допомога може надаватися на підставі звернення депутата Чортківської районної ради щомісячно у розмірі, що не перевищує обсягу видатків згідно з розписом районного бюджету (згідно додатку №1).
2.3. До звернення депутата Чортківської районної ради додаються такі документи:
- заява громадянина на ім'я депутата Чортківської районної ради чи голови Чортківської районної ради про надання допомоги;
- копія паспорта громадянина України (сторінки, де вказано прізвище, ім'я, по батькові, дата народження , серія і номер паспорта, коли і ким виданий, місце реєстрації);
- акт обстеження матеріально – побутових умов (взірець згідно з додатком 2) або довідка відповідних установ (лікувальний заклад, пожежна частина, міліція тощо), яка засвідчує необхідність надання допомоги.
2.4. У разі подання перерахованих документів не в повному обсязі вони повертаються ініціатору звернення з відповідним роз’ясненнями.
2.5. Для розгляду поданих документів та подання пропозицій щодо виділення разової грошової допомоги утворити комісію, згідно з додатком №3 надати право голові комісії для з'ясування причин та інших обставин щодо надання разової грошової допомоги, залучати до роботи в комісії спеціалістів інших галузей та служб району. (Ініціатор подання має право брати участь у засіданні даної комісії).
2.6. Депутат шляхом письмового звернення до голови Чортківської районної ради може передати право на використання коштів іншим депутатам.
2.7. У випадку дострокового припинення повноважень депутата Чортківської районної ради право на використання коштів, не розподілених колишнім депутатом, переходить до новообраного депутата у разі набуття ним повноважень в поточному бюджетному періоді.
2.8. Рішення про надання допомоги приймається головою районної ради, а у разі його відсутності – заступником голови районної ради, який здійснює повноваження голови районної ради.
З прийнятих рішень видаються відповідні розпорядження.

3. Механізм одержання допомоги
На виконання розпорядження голови Чортківської районної ради про надання допомоги вона перераховується бухгалтерією виконавчого апарату Чортківської районної ради на рахунок Чортківського відділення № 6362 ВАТ «Державний ощадний банк» та виплачується банком при пред’явленні ним (нею) документа, що засвідчує особу.
4. Порядок обліку та звітності
Облік коштів, що витрачаються на надання разової грошової допомоги з фонду Чортківської районної ради, ведеться бухгалтерією виконавчого апарату Чортківської районної ради і відображається у звітності за кодом 090412 функціональної класифікації видатків місцевих бюджетів.
5. Заключні положення
Контроль за використання коштів на надання разової грошової допомоги з фонду Чортківської районної ради здійснює постійна комісія Чортківської районної ради з питань бюджету.

Заступник керуючого справами – начальник
відділу з гуманітарних питань виконавчого
апара ту Чортківської районної ради                                                                                      Т.В. Яблонь