Документи Рішення Рішення VI скликання 37 сесія (23 березня 2015 року) №517 - 541 № 531 Про внесення змін та доповнень до районної програми медичного забезпечення військовозобов’язаних під час часткової мобілізації

 
Додатки 

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
ТРИДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 23 березня 2015 року                                                                              № 531
м. Чортків

Про внесення змін та доповнень
до районної програми медичного
забезпечення військовозобов’язаних
під час часткової мобілізації

Розглянувши розпорядження голови Чортківської районної державної адміністрації від 12 березня 2015 року №64-од «Про проект змін до районної програми медичного забезпечення військовозобов»язаних під час часткової мобілізації», керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Пункт 8 розділу 1 «Паспорт програми» після слів «районний бюджет» доповнити словами «та міський бюджет».
2. Внести зміни у пункт 9 розділу 1 «Паспорт програми», шляхом заміни числа «200,0» на число «400,0».
3. Підпункт 9.2. розділу 1 «Паспорт програми» викласти у новій редакції (додаток №1).
4. Абзац перший розділу 3 «Визначення мети програми» після слів «на території району» доповнити словами «та міста».
5. Розділ 4 «Обґрунтування шляхів і засобів розв»язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми» викласти в новій редакції (додаток №2).
6. Розділ 6 «Напрямки діяльності та заходи районної програми медичного забезпечення військовозобов»язаних під час часткової мобілізації» викласти в новій редакції (додаток №3).
7. Визнати такими, що втратили чинність підпункт 9.2. розділу 1 «Паспорт програми», розділи 4 «Обґрунтування шляхів і засобів розв»язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми» та 6 «Напрямки діяльності та заходи районної програми медичного забезпечення військовозобов’язаних під час часткової мобілізації» районної програми медичного забезпечення військовозобов’язаних під час часткової мобілізації.
8. Чортківській районній державній адміністрації, її відділам та управлінням, Чортківській центральній комунальній районній лікарні забезпечити реалізацію заходів програми у 2015 році.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної державної адміністрації (Віват І.О.) та на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров»я, сім»ї, материнства і дитинства (Веретик І.Й.).

Заступник голови районної ради                                                                                      Л.М. Хруставка