Документи Рішення Рішення VI скликання 38 сесія (28 травня 2015 року) № 542-№572 №550 Про затвердження угоди між Чортківською районною радою та Білобожницькою сільською радою про передачу – приймання коштів на співфінансування проекту регіонального розвитку

 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я

від 28 травня 2015 року                                                                                 № 550
м. Чортків


Про затвердження угоди між Чортківською
районною радою та Білобожницькою сільською радою
про передачу – приймання коштів на співфінансування
проекту регіонального розвитку


Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтями 93,101 Бюджетного кодексу України, Чортківська районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Передати з районного бюджету на 2015 рік кошти в сумі 93 тис.грн. на співфінансування проекту регіонального розвитку « Реконструкція Будинку культури на 400 місць по вул. Л. Українки в с. Білобожниця Чортківського району»
2.Затвердити угоду, укладену 25 травня 2015 року між Чортківською районною радою та Білобожницькою сільською радою про передачу - приймання коштів на співфінансування проекту регіонального розвитку « Реконструкція Будинку культури на 400 місць по вул. Л. Українки в с. Білобожниця Чортківського району»
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету.

Заступник голови
районної ради                                                                                                      Л.М. Хруставка
УГОДА №
про передачу - приймання коштів на співфінансування проекту
регіонального розвитку « Реконструкція Будинку культури на 400 місць по вул. Л. Українки
в с. Білобожниця Чортківського району»

м. Чортків 25 травня 2015 року

Ця угода укладена відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтей 93, 101 Бюджетного кодексу України

1. Сторони угоди

Сторонами угоди є Чортківська районна рада (надалі «Районна рада») в особі заступника голови районної ради Хруставки Любомира Михайловича який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Білобожницька сільська рада (надалі «Сільська рада») в особі сільського голови Греськіва Я.Л. , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

2. Предмет угоди

Предметом угоди є передача з Чортківського районного бюджету до Білобожницького сільського бюджету коштів на співфінансування проекту регіонального розвитку « Реконструкція Будинку культури на 400 місць по вул. Л. Українки в с. Білобожниця Чортківського району»

3. Порядок передачі коштів

Передача коштів здійснюється у вигляді міжбюджетного трансферту на 2015 рік в сумі 93 тис. гривень.

4. Інші умови

4.1 Сільська рада зобов’язується використати кошти на фінансування проекту регіонального розвитку « Реконструкція Будинку культури на 400 місць по вул. Л. Українки в с. Білобожниця Чортківського району» через головного розпорядника бюджетних коштів.
4.2 Угода укладена в двох примірниках, які мають однакову силу. Один примірник угоди зберігається у сільській раді, другий – у районній раді.
4.3 Дана угода підлягає розгляду та затвердженню відповідними радами та діє по 31 грудня 2015 року

Юридичні адреси сторін:
48500 м. Чортків                                                       48530 с. Білобожниця
вул. Шевченка, 23                                                    вул. Штокалівка,1
Чортківська районна рада                                         Білобожницька сільська рада
Заступник голова районної ради                                Сільський голова
                    Л.М. Хруставка                                                              Греськів Я.Л.