Документи Рішення Рішення VI скликання 38 сесія (28 травня 2015 року) № 542-№572 № 551 Про затвердження угоди між Чортківською районною радою та Білівською сільською радою про передачу – приймання коштів на фінансування поточного ремонту стадіону с. Біла

 
ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я

від 28 травня 2015 року                                                                                          № 551
м. Чортків


Про затвердження угоди між Чортківською
районною радою та Білівською сільською радою
про передачу – приймання коштів на фінансування
поточного ремонту стадіону с. Біла


Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтями 93,101 Бюджетного кодексу України, Чортківська районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Передати з районного бюджету на 2015 рік кошти в сумі 30 тис.грн. на фінансування робіт з поточного ремонту стадіону с. Біла.
2.Затвердити угоду, укладену 25 травня 2015 року між Чортківською районною радою та Білівською сільською радою про передачу - приймання коштів на фінансування робіт з поточного ремонту стадіону с. Біла у 2015 році.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету.Заступник голови
районної ради                                                                                              Л.М. Хруставка


УГОДА №
про передачу - приймання коштів на поточний ремонт стадіону с. Біла.

м. Чортків 25 травня 2015 року

Ця угода укладена відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтей 93, 101 Бюджетного кодексу України

1. Сторони угоди

Сторонами угоди є Чортківська районна рада (надалі «Районна рада») в особі заступника голови районної ради Хруставки Любомира Михайловича
який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Білівська сільська рада (надалі «Сільська рада») в особі в.о сільського голови Котузи Н.І., яка діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

2. Предмет угоди

Предметом угоди є передача з Чортківського районного бюджету до Білівського сільського бюджету коштів на фінансування робіт з поточного ремонту стадіону с. Біла.

3. Порядок передачі коштів

Передача коштів здійснюється у вигляді міжбюджетного трансферту на 2015 рік в сумі 30 тис. гривень.

4. Інші умови

4.1 Сільська рада зобов’язується здійснювати фінансування робіт з поточного ремонту стадіону с. Біла через головного розпорядника бюджетних коштів.
4.2 Угода укладена в двох примірниках, які мають однакову силу. Один примірник угоди зберігається у сільській раді, другий – у районній раді.
4.3 Дана угода підлягає розгляду та затвердженню відповідними радами та діє по 31 грудня 2015 року

Юридичні адреси сторін:

48500 м. Чортків 48514 с. Біла
вул. Шевченка, 23 вул. Штокалівка,158
Чортківська районна рада Білівська сільська рада
Заступник голова районної ради В.о. сільського голова
Л.М. Хруставка Н.І. Котуза