Документи Рішення Рішення VI скликання 39 сесія (21 серпня 2015 року) №573 - №593 № 580 Про фінансування закладів охорони здоров’я у 2016 році

 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
ТРИДЦЯТЬ ДЕВ`ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 21 серпня 2015 року                                                                                                  № 580
м. Чортків

Про фінансування закладів
охорони здоров’я у 2016 році

Розглянувши та обговоривши інформацію про фінансування галузі охорони здоров’я у 2016 році, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 93 Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійних комісій районної рада з питань охорони здоров’я, сім’ї, материнства і дитинства від 5 серпня 2015 року та з питань бюджету від 18 серпня 2015 року, Чортківська районна рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Прийняти у районний бюджет на 2016 рік видатки на виконання делегованих повноважень Чортківської міської ради в галузі охорони здоров’я.
2.Встановити, що розмір міжбюджетного трансферту, який передається Чортківській районній раді складає 100% загальних бюджетних призначень на галузь охорони здоров’я Чортківської міської ради в 2016 році.
3.Схвалити текст договору, укладеного між Чортківською районною радою та Чортківською міською радою про приймання – передачу видатків на виконання делегованих повноважень у галузі охорони здоров’я у 2016 році.
4. Про прийняте рішення повідомити Міністерство охорони здоров’я України, Чортківську районну державну адміністрацію та Чортківську міську раду для врахування при формуванні видаткової частини бюджетів Чортківського району та м. Чорткова.
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету.Заступник голови
районної ради                                                                                               Хруставка Л.М.


ДОГОВІР № 13-15
про приймання – передачу коштів на виконання
делегованих повноважень у галузі охорони здоров’я на 2016 рік

м. Чортків 21 липня 2015 року

Чортківська міська рада (надалі «Міська рада») в особі міського голови Вербіцького Михайла Володимировича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони та Чортківська районна рада (надалі «Районна рада») в особі заступника голови районної ради Хруставки Любомира Михайловича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з другої сторони, керуючись статтею 93 Бюджетного кодексу України, уклали цей договір про наступне:

1. Міська рада передає, а районна рада приймає видатки на виконання делегованих повноважень у галузі охорони здоров’я з відповідними коштами у вигляді міжбюджетного трансферту на 2016 рік.
2. Розмір коштів, які передаються відповідно до пункту 1 цього договору складає 100% від величини загальних бюджетних призначень на галузь охорони здоров’я Чортківської міської ради.
3. Районна рада зобов’язується здійснювати фінансування видатків на галузь охорони здоров’я через відповідних розпорядників коштів.
4. Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову силу. Один примірник договору зберігається у міській раді, другий – у районній раді.
5. Даний договір підлягає розгляду та затвердженню відповідними радами, вступає в силу з дня його підписання обома сторонами та діє з 1 січня по 31 грудня 2016 року.

Юридичні адреси сторін:

48500 м. Чортків                                                  48500 м. Чортків
вул. Шевченка, 21                                               вул. Шевченка, 23
Чортківська міська рада                                       Чортківська районна рада

Чортківський міський голова                                Заступник голова районної
ради
                    М.В. Вербіцький                                                      Л.М. Хруставка