Документи Рішення Рішення VI скликання 22 сесія (26 липня 2013 року) №313-325 № 321 Про затвердження угоди (умови) про партнерську співпрацю між Чортківською районною радоюТернопільської області, Україна , та Тарнобжезьким повітом Підкарпатського воєводства республіки Польща

 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 26 липня 2013 року                                                                                                     № 321
м.Чортків

Про затвердження угоди (умови) про партнерську
співпрацю між Чортківською районною радою
Тернопільської області, Україна , та
Тарнобжезьким повітом Підкарпатського
воєводства республіки Польща

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, угоди між Тернопільською обласною державною адміністрацією України та Підкарпатським воєводством Республіки Польща про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво
від 15 травня 2009 року, з метою підвищення ефективності вирішення завдань місцевого самоврядування, взаємодії та координації дій рад щодо забезпечення сталого розвитку територій районів, міст області, налагодження співпраці з Тарнобжезьким повітом Підкарпатського воєводства (Польща) та враховуючи пропозиції постійних комісій районної ради з питань духовності, освіти, свободи слова та інформації і з питань правової політики від 11 липня 2013 року, районна рада

ВИРІШИЛА:
1.Затвердити Угоду (умови) про партнерську співпрацю між Чортківською районною радою Тернопільської області, Україна , та Тарнобжезьким повітом Підкарпатського воєводства республіки Польща (додається).
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань духовності, освіти, свободи слова та інформації (Каськів М.В.) та з питань правової політики (Камінський М.В.).


Голова районної ради                                                                                     В.В.Заліщук

У М О В А
про партнерську співпрацю
м.Чортків

Чортківський район Тернопільської області України, в особі голови Чортківської районної ради Заліщука Володимира Васильовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони та Тарнобжезький повіт Республіки Польща, в особах старости Тарнобжезького повіту Республіки Польща - Кшиштофа Пітра і віце-старости Єжи Судола, з іншої сторони уклали партнерську умову між Чортківським районом та Тарнобжезьким повітом про взаємну співпрацю в різних сферах суспільного життя.
Стаття 1
Умова передбачає співпрацю та розвиток партнерських контактів, особливо в господарській, культурній, освітній, туристичній, спортивній, екологічній сферах та в галузі охорони здоров’я.
Стаття 2
Співпраця Чортківського району і Тарнобжецького повіту буде реалізована наступним чином:
- розвиток контактів господарських фірм;
- співпраця та обмін досвідом між установами та офісами медичних об’єктів;
- розвиток туризму і культури;
- обмін мистецькими та спортивними групами;
- обмін школярами та студентами;
- підготовка і реалізація проектів фінансованих коштами Європейського Союзу і національними коштами, що спрямовуються на міжнародне співробітництво;
- обмін досвідом у рамках компетенції обох сторін щодо галузей, вказаних у статті 1 даної угоди.
Стаття 3
Представники сторін умови про партнерську співпрацю зобов’язуються узгоджувати програми і терміни візитів та беруть на себе зобов'язання брати активну участь у цих проектах і понести необхідні витрати.
Стаття 4
Умова про партнерську співпрацю набирає чинності з дня її підписання владою Тарнобжезького повіту і Чортківського району та укладена на невизначений термін.
Стаття 5
Будь-які зміни даної угоди вимагають від обох сторін погодження у письмовій формі.
Стаття 6
Кожна із сторін умови може її припинити, письмово попередивши про це іншу сторону за 1(один) місяць.
Умову про партнерську співпрацю підписано у чотирьох примірниках, два українською мовою і два польською мовою, кожен із них має однакову юридичну силу. Кожна із сторін залишає в себе 1 примірник українською і 1 примірник польською мовами.
від імені Чортківського району                              від імені Тарнобжезького повіту
Тернопільської області
Голова Чортківської районної ради                       Староста Тарнобжезького повіту

______________Володимир Заліщук                      ____________ Кшиштоф Пітре


                                                                           Віце-староста Тарнобжезького повіту

                                                                           ____________ Єжи Судол


Україна, 48500, Тернопільська                             Республіка Польща, Підкарпатське
область, м.Чортків, вул. Шевченка. 23                 воєвудство Тарнобжезький повіт,
                                                                          вул. 1 Мая 4 39-400