Документи Рішення Рішення VI скликання 40 сесія (09 жовтня 2015 року) № 594-№607 № 598 Про затвердження додаткової угоди між Чортківською районною радою та Білобожницькою сільською радою про передачу – приймання коштів на співфінансування проекту регіонального розвитку.

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
СОРОКОВА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 09 жовтня 2015 року                                                                                      № 598
м. Чортків

Про затвердження додаткової угоди між
Чортківською районною радою та Білобожницькою
сільською радою про передачу – приймання
коштів на співфінансування проекту регіонального
розвитку


Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтями 93,101 Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету від 06 жовтня 2015 року, Чортківська районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Передати з районного бюджету на 2015 рік кошти в сумі 12350 грн на співфінансування проекту регіонального розвитку « Реконструкція Будинку культури на 400 місць по вул. Л. Українки в с. Білобожниця Чортківського району»
2.Затвердити додаткову угоду, укладену 06 жовтня 2015 року між Чортківською районною радою та Білобожницькою сільською радою про передачу - приймання коштів на співфінансування проекту регіонального розвитку «Реконструкція Будинку культури на 400 місць по вул. Л. Українки в с. Білобожниця Чортківського району»
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету.

Заступник голови
районної ради                                                                                  Л.М. Хруставка


ДОДАТКОВА УГОДА № 01-15/

про передачу - приймання коштів між Чортківською районною радою
та Білобожницькою сільською радою

м. Чортків 06 жовтня 2015 року

Ця додаткова угода укладена відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтей 93, 101 Бюджетного кодексу України,

1. Сторони угоди

Сторонами додаткової угоди є Чортківська районна рада (надалі «Районна рада») в особі заступника голови районної ради Хруставки Любомира Михайловича який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Білобожницька сільська рада (надалі «Сільська рада») в особі сільського голови Греськіва Я.Л. , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
2. Предмет угоди

Предметом додаткової угоди є передача з Чортківського районного бюджету до Білобожницького сільського бюджету коштів на співфінансування проекту регіонального розвитку «Реконструкція Будинку культури на 400 місць по вул. Л. Українки в с. Білобожниця Чортківського району»

3. Порядок передачі коштів

Передача коштів здійснюється у вигляді міжбюджетного трансферту на 2015 рік в сумі 12350 гривень.
4. Інші умови

4.1 Сільська рада зобов’язується використати кошти на фінансування проекту регіонального розвитку « Реконструкція Будинку культури на 400 місць по вул. Л. Українки в с. Білобожниця Чортківського району» через головного розпорядника бюджетних коштів.
4.2 Додаткова угода укладена в двох примірниках, які мають однакову силу. Один примірник додаткової угоди зберігається у сільській раді, другий – у районній раді.
4.3 Дана додаткова угода підлягає розгляду та затвердженню відповідними радами та діє по 31 грудня 2015 року

Юридичні адреси сторін:


48500 м. Чортків                                                                          48530 с. Білобожниця
вул. Шевченка, 23                                                                       вул. Л.Українки,32
Чортківська районна рада                                                            Білобожницька сільська рада
Заступник голова районної ради                                                   Сільський голова

                        Л.М. Хруставка                                                                      Я.Л. Греськів