Документи Рішення Рішення VI скликання 40 сесія (09 жовтня 2015 року) № 594-№607 № 603 Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду ПАП «ДЗВІН» для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівельта споруд, підприємств переробної, машино

 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
СОРОКОВА СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я

від 09 жовтня 2015 року                                                                                      № 603
м. Чортків

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду
ПАП «ДЗВІН» для розміщення та експлуатації основних
підсобних і допоміжних будівельта споруд, підприємств
переробної, машинобудівної та іншої
промисловості за межами населеного пункту на території
Білобожницької сільської ради Чортківського району
Тернопільської області

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки , що надається в оренду ПАП «Дзвін» площею 9,5238 га для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд, підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості за межами населеного пункту на території Білобожницької сільської ради Чортківського району Тернопільської області, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтями 10, 19, Земельного кодексу України і статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції президії районної ради від 07 жовтня 2015 року, Чортківська районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 9,5238 га, кадастровий номер: 6125580700:01:001:4368, що надається в оренду ПАП «Дзвін» для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд, підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості за межами населеного пункту на території Білобожницької сільської ради Чортківського району Тернопільської області .
2. Встановити, що з моменту прийняття даного рішення, затверджені вартісні показники земельної ділянки площею 9,5238 га в розмірі 5162938,90 грн ( п′ять мільйонів сто шістдесят дві тисячі дев′ятсот тридцять вісім грн. 90 коп) використати для нарахування орендної плати за використання землі.
3. Встановити річну орендну плату за використання земельною ділянкою згідно норм чинного законодавства.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, планування територій та агропромислового розвитку.


Заступник голови Чортківської
районної ради                                                                                                             Л.М.Хруставка