Документи Рішення Рішення VII скликання ІІ сесія (08 грудня -23 грудня 2015 року) № 12-76 № 14 Про Положення про президію Чортківської районної ради сьомого скликання

 
ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 08 грудня 2015 року                                                                                     № 14
м.Чортків

Про Положення про президію
Чортківської районної ради
сьомого скликання


Керуючись пунктом 3 частини 1 статті 43 та частиною 1 статті 57 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, районна рада
В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Положення про президію Чортківської районної ради сьомого скликання (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення районної ради від
10 грудня 2010 року №17 „Про Положення про президію Чортківської районної ради шостого скликання”.
Голова Чортківської
районної ради                                                                                             В.М.Шепета


Додаток
до рішення районної ради
від 8 грудня 2015 року №14


Положення
про президію Чортківської районної ради сьомого скликання

1. Президія районної ради є дорадчим органом, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, які передбачаються внести на розгляд ради.
2. Президія утворюється рішенням районної ради і у своїй діяльності їй
підзвітна.
До складу президії входять: голова ради, заступник голови ради, голови постійних комісій районної ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій представлених в районній раді.
3. Засідання президії ради скликається головою ради в міру необхідності і
є правомочним, якщо в них беруть участь більше половини її складу.
Засідання президії є, як правило, відкритим. Їх веде голова ради, а в разі його відсутності, заступник голови ради.
На засідання президії запрошуються голова райдержадміністрації та його заступники, керівники відділів та управлінь районної державної адміністрації, голови рад, інші особи.
4. На засіданнях президії районної ради можуть розглядатися питання:
4.1. Вироблення пропозицій по формуванню порядку денного сесії районної ради.
4.2. Організація виконання рішень і доручень (протокольних рішень) ради, внесених депутатами пропозицій і зауважень, рішень по запитах депутатів, зверненнях громадян.
4.3. Координації дій постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді і підготовці питань, що належать до відання ради, здійсненні контролю за виконанням рішення ради.
4.4. Інші питання діяльності районної ради, що входять до її компетенції.
5. Президія районної ради приймає рішення, які мають дорадчий характер. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини фактичного складу президії і підписується головуючим на засіданні. При рівності голосів вирішальне слово – за головою ради. Рішення, висновки і пропозиції президії враховуються головою ради, постійними і тимчасовими контрольними комісіями районної ради.

Керуючий справами
районної ради                                                                          Т.В.Яблонь