Документи Рішення Рішення VII скликання ІІ сесія (08 грудня -23 грудня 2015 року) № 12-76 №19 Про затвердження угоди між Чортківською районною радоюта Мухавською сільською радою про передачу – приймання коштівна утеплення будівлі Мухавського дошкільного навчального закладу

 
ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 08грудня 2015 року                                                                                      № 19
м. Чортків

Про затвердження угоди між
Чортківською районною радою
та Мухавською сільською радою
про передачу – приймання коштів
на утеплення будівлі Мухавського
дошкільного навчального закладу


Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтями 93,101 Бюджетного кодексу України, Чортківська районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Передати з районного бюджету на 2015 рік кошти в сумі 50000,00 грн. на часткове фінансування утеплення будівлі Мухавського дошкільного навчального закладу.
2.Затвердити угоду, укладену 07 грудня 2015 року між Чортківською районною радою та Мухавською сільською радою про передачу – приймання коштів на утеплення будівлі Мухавського дошкільного навчального закладу.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету.

Голова
районної ради                                                                                         В.М.Шепета


УГОДА № 01-15/

про передачу - приймання коштів між Чортківською районною радою
та Мухавською сільською радою
м. Чортків 07 грудня 2015 року

Ця додаткова угода укладена відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтей 93, 101 Бюджетного кодексу України,

1. Сторони угоди

Сторонами додаткової угоди є Чортківська районна рада (надалі «Районна рада») в особі голови районної ради Шепети В. М., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Мухавської сільська рада (надалі «Сільська рада») в особі сільського голови Хвалибога М.І. , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
2. Предмет угоди

Предметом додаткової угоди є передача з Чортківського районного бюджету до Мухавського сільського бюджету коштів на утеплення будівлі Мухавського дошкільного навчального закладу.
3. Порядок передачі коштів

Передача коштів здійснюється у вигляді міжбюджетного трансферту на 2015 рік в сумі 50000,00 гривень.
4. Інші умови

4.1 Сільська рада зобов’язується використати кошти на утеплення будівлі Мухавського дошкільного навчального закладу через головного розпорядника бюджетних коштів.
4.2 Угода укладена в двох примірниках, які мають однакову силу. Один примірник додаткової угоди зберігається у сільській раді, другий – у районній раді.
4.3 Дана угода підлягає розгляду та затвердженню відповідними радами та діє по 31 грудня 2015 року

Юридичні адреси сторін:


48500 м. Чортків                                              48575 с. Мухавка
вул. Шевченка, 23                                           вул. Грушевського,6а
Чортківська районна рада                                Мухавська сільська рада
Голова районної ради                                      Сільський голова
                В.М.Шепета                                                    М.І.Хвалибога