Документи Рішення Рішення VII скликання ІІ сесія (08 грудня -23 грудня 2015 року) № 12-76 № 20 Про затвердження угоди між Чортківською районною радою та Палашівською сільською радою про передачу – приймання коштівна покращення системи водопостачання

 
ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 08грудня 2015 року                                                                                 № 20
м. Чортків

Про затвердження угоди між
Чортківською районною радою
та Палашівською сільською радою
про передачу – приймання коштів
на покращення системи водопостачання


Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтями 93,101 Бюджетного кодексу України, Чортківська районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Передати з районного бюджету на 2015 рік кошти в сумі 80000,00 грн. на приймання коштів на покращення системи водопостачання(буріння свердловини) в селі Криволука.
2.Затвердити угоду, укладену 07 грудня 2015 року між Чортківською районною радою та Палашівською сільською радою про передачу – приймання коштів на покращення системи водопостачання (буріння свердловини) в селі Криволука.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету.

Голова
районної ради                                                                                                 В.М.Шепета


УГОДА № 01-15/
про передачу - приймання коштів між Чортківською районною радою
та Палашівською сільською радою

м. Чортків 07 грудня 2015 року

Ця додаткова угода укладена відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтей 93, 101 Бюджетного кодексу України,

1. Сторони угоди

Сторонами додаткової угоди є Чортківська районна рада (надалі «Районна рада») в особі голови районної ради Шепети В.М., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Палашівськаї сільська рада (надалі «Сільська рада») в особі сільського голови Унгурян В.В. , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

2. Предмет угоди

Предметом додаткової угоди є передача з Чортківського районного бюджету до Палашівського сільського бюджету коштів на покращення системи водопостачання(буріння свердловини) в селі Криволука.

3. Порядок передачі коштів

Передача коштів здійснюється у вигляді міжбюджетного трансферту на 2015 рік в сумі 80000,00 гривень.
4. Інші умови

4.1 Сільська рада зобов’язується використати кошти на покращення системи водопостачання (буріння свердловини) в селі Криволука через головного розпорядника бюджетних коштів.
4.2 Угода укладена в двох примірниках, які мають однакову силу. Один примірник додаткової угоди зберігається у сільській раді, другий – у районній раді.
4.3 Дана угода підлягає розгляду та затвердженню відповідними радами та діє по 31 грудня 2015 року

Юридичні адреси сторін:


48500 м. Чортків                                              48532 с. Палашівка
вул. Шевченка, 23                                           вул. Центральна,357
Чортківська районна рада                                Палашівська сільська рада
Голова районної ради                                      Сільський голова

                    В.М.Шепета                                                  В.В.Унгурян