Документи Рішення Рішення VII скликання ІІ сесія (08 грудня -23 грудня 2015 року) № 12-76 № 21 Про затвердження угоди між Чортківською районною радоюта Колиндянською сільською радою про передачу – приймання коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації

 
ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 08грудня 2015 року                                                                                     № 21
м. Чортків

Про затвердження угоди між
Чортківською районною радою
та Колиндянською сільською радою
про передачу – приймання коштів
на виготовлення проектно-
кошторисної документації


Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтями 93,101 Бюджетного кодексу України, Чортківська районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Передати з районного бюджету на 2015 рік кошти в сумі 50000,00 грн. для часткової проплати за виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції адміністративного будинку об»єднаної територіальної громади з центром в селі Колиндяни.
2.Затвердити угоду, укладену 07 грудня 2015 року між Чортківською районною радою та Колиндянською сільською радою про передачу – приймання коштів для часткової проплати за виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції адміністративного будинку об»єднаної територіальної громади з центром в селі Колиндяни.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету.

Голова
районної ради                                                                                 В.М.Шепета


УГОДА № 01-15/
про передачу - приймання коштів між Чортківською районною радою
та Колиндянською сільською радою

м. Чортків 07грудня 2015 року

Ця додаткова угода укладена відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтей 93, 101 Бюджетного кодексу України,

1. Сторони угоди
Сторонами додаткової угоди є Чортківська районна рада (надалі «Районна рада») в особі голови районної ради Шепети В.М., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Колиндянська сільська рада (надалі «Сільська рада») в особі секретаря сільської ради Eлькснін М.І., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

2. Предмет угоди
Предметом додаткової угоди є передача з Чортківського районного бюджету до Колиндянського сільського бюджету коштів для часткової проплати за виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції адміністративного будинку об»єднаної територіальної громади з центром в селі Колиндяни.

3. Порядок передачі коштів
Передача коштів здійснюється у вигляді міжбюджетного трансферту на 2015 рік в сумі 50000,00 гривень.

4. Інші умови
4.1 Сільська рада зобов’язується використати кошти для часткової проплати за виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції адміністративного будинку об»єднаної територіальної громади з центром в селі Колиндяни через головного розпорядника бюджетних коштів.
4.2 Угода укладена в двох примірниках, які мають однакову силу. Один примірник додаткової угоди зберігається у сільській раді, другий – у районній раді.
4.3 Дана угода підлягає розгляду та затвердженню відповідними радами та діє по 31 грудня 2015 року

Юридичні адреси сторін:

48500 м. Чортків                                      48552 с. Колиндяни
вул. Шевченка, 23                                    вул. Грушевського,93
Чортківська районна рада                         Колиндянська сільська рада

Голова районної ради                               Секретар сільської ради

            В.М.Шепета                                                      М.І.Елькснін