Документи Рішення Рішення VII скликання ІІ сесія (08 грудня -23 грудня 2015 року) № 12-76 № 22 Про затвердження угоди між Чортківською районною радою та Косівською сільською радою про передачу - приймання коштів для виготовлення проектно – кошторисної документації

 
ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 08 грудня 2015 року                                                                              № 22
м. Чортків

Про затвердження угоди між Чортківською
районною радою та Косівською сільською
радою про передачу - приймання коштів
для виготовлення проектно – кошторисної документації


Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтями 93,101 Бюджетного кодексу України, Чортківська районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Передати з районного бюджету на 2015 рік кошти в сумі 30 000,00 грн. для виготовлення проектно – кошторисної документації по ремонту даху Косівського сільського будинку культури.
2.Затвердити угоду, укладену 07 грудня 2015 року між Чортківською районною радою та Косівською сільською радою про передачу - приймання коштів для виготовлення проектно – кошторисної документації по ремонту даху Косівського сільського будинку культури.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету.


Голова Чортківської
районної ради                                                                                 В.М.ШепетаУГОДА №
про передачу - приймання коштів між Чортківською районною радою
та Косівською сільською радою


м. Чортків 07 грудня 2015 року

Ця угода укладена відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтей 93, 101 Бюджетного кодексу України
1. Сторони угоди
Сторонами угоди є Чортківська районна рада (надалі «Районна рада») в особі голови районної ради Шепети В.М., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Косівська сільська рада (надалі «Сільська рада») в особі сільського голови Бідочка А.М., яка діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
2. Предмет угоди
Предметом угоди є передача з Чортківського районного бюджету до Косівського сільського бюджету коштів для виготовлення проектно – кошторисної документації по ремонту даху Косівського сільського будинку культури
3. Порядок передачі коштів
Передача коштів здійснюється у вигляді міжбюджетного трансферту на 2015 рік в сумі 30 тис. гривень.
4. Інші умови
4.1 Сільська рада зобов’язується використати кошти на виготовлення проектно – кошторисної документації.
4.2 Угода укладена в двох примірниках, які мають однакову силу. Один примірник угоди зберігається у сільській раді, другий – у районній раді.
4.3 Дана угода підлягає розгляду та затвердженню відповідними радами та діє по 31 грудня 2015 року.


Юридичні адреси сторін:


48500 м. Чортків                                                                      48511 с. Косів
вул. Шевченка, 23                                                                   Косівська сільська рада
Чортківська районна рада
Голова районної ради                                                              Сільський голова

                    Шепета В.М.                                                                                  Бідочко А.М.