Документи Рішення Рішення VII скликання ІІ сесія (08 грудня -23 грудня 2015 року) № 12-76 № 25 Про затвердження угоди між Чортківською районною радою та Заводською селищною радою про передачу – приймання коштів на виготовлення проектно – кошторисної документації

 
ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 08грудня 2015 року                                                                              № 25
м. Чортків

Про затвердження угоди між
Чортківською районною радою
та Заводською селищною радою
про передачу – приймання коштів
на виготовлення проектно – кошторисної
документації


Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтями 93,101 Бюджетного кодексу України, Чортківська районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Передати з районного бюджету на 2015 рік кошти в сумі 50000,00 грн. на виготовлення проектно – кошторисної документації проекту «Реконструкція, утеплення, заміна дверей ДНЗ №10 «Казка».
2.Затвердити угоду, укладену 07 грудня 2015 року між Чортківською районною радою та Заводською селищною радою про передачу – приймання коштів на виготовлення проектно – кошторисної документації.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету.

Голова
районної ради                                                                                     В.М.Шепета


УГОДА № 01-15/
про передачу - приймання коштів між Чортківською районною радою
та Заводською селищною радою
м. Чортків 07 грудня 2015 року

Ця додаткова угода укладена відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтей 93, 101 Бюджетного кодексу України,

1. Сторони угоди
Сторонами додаткової угоди є Чортківська районна рада (надалі «Районна рада») в особі голови районної ради Шепети В.М., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Заводською селищною радою (надалі «Селищна рада») в особі сільського голови Павлінської Л.Р., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

2. Предмет угоди
Предметом додаткової угоди є передача з Чортківського районного бюджету до Заводського селищного бюджету коштів на виготовлення проектно – кошторисної документації проекту «Реконструкція, утеплення, заміна дверей ДНЗ №10 «Казка».

3. Порядок передачі коштів
Передача коштів здійснюється у вигляді міжбюджетного трансферту на 2015 рік в сумі 50000,00 гривень.

4. Інші умови
4.1 Селищна рада зобов’язується використати кошти для проекту «Реконструкція, утеплення, заміна дверей ДНЗ №10 «Казка».
4.2 Угода укладена в двох примірниках, які мають однакову силу. Один примірник додаткової угоди зберігається у селищній раді, другий – у районній раді.
4.3 Дана угода підлягає розгляду та затвердженню відповідними радами та діє по 31 грудня 2015 року

Юридичні адреси сторін:


48500 м. Чортків                                      48523 смт. Заводське
вул. Шевченка, 23                                   вул. Чарнецького,7
Чортківська районна рада                        Заводська селищна рада
Голова районної ради                              Селищний голова

                    В.М.Шепета                                             Павлінська Л.Р.