Документи Рішення Рішення VII скликання ІІ сесія (08 грудня -23 грудня 2015 року) № 12-76 № 43 Про затвердження угоди між Чортківською районною радоюта Білобожницькою сільською радоюпро передачу – приймання коштівна спів фінансування капітальних видатків на реконструкцію Білобожницького сільського будинку культури та придбанняо

 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 грудня 2015 року     '                                                                         № 43
м. Чортків

Про затвердження угоди між
Чортківською районною радою
та Білобожницькою сільською радою
про передачу – приймання коштів
на спів фінансування капітальних видатків на реконструкцію Білобожницького сільського будинку культури та придбання
оргтехніки


Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтями 93,101 Бюджетного кодексу України, Чортківська районна рада

В И Р І Ш И Л А :
1.Передати з районного бюджету на 2015 рік кошти в сумі 31 777,00 грн. на спів фінансування капітальних видатків на реконструкцію Білобожницького сільського будинку культури та 50 000,00 грн. придбання оргтехніки.
2.Затвердити угоду, укладену 21 грудня 2015 року між Чортківською районною радою та Білобожницькою сільською радою про передачу – приймання коштів на спів фінансування капітальних видатків на реконструкцію Білобожницького сільського будинку культури та придбання оргтехніки.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету.

Голова
районної ради                                                                                                         В.М.Шепета

УГОДА № /
про передачу - приймання коштів між Чортківською районною радою
та Білобожницькою сільською радою

м. Чортків 21 грудня 2015 року

Ця додаткова угода укладена відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтей 93, 101 Бюджетного кодексу України,

1. Сторони угоди

Сторонами додаткової угоди є Чортківська районна рада (надалі «Районна рада») в особі голови районної ради Шепети В. М., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Білобожницька сільська рада (надалі «Сільська рада») в особі сільського голови Греськів Я.Л. , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

2. Предмет угоди

Предметом додаткової угоди є передача з Чортківського районного бюджету до Білобожницького сільського бюджету коштів на спів фінансування капітальних видатків на реконструкцію Білобожницького сільського будинку культури та придбання оргтехніки.
3. Порядок передачі коштів

Передача коштів здійснюється у вигляді міжбюджетного трансферту на 2015 рік в сумі 81777,00 гривень.
4. Інші умови

4.1 Сільська рада зобов’язується використати кошти на реконструкцію Білобожницького сільського будинку культури та придбання оргтехніки через головного розпорядника бюджетних коштів.
4.2 Угода укладена в двох примірниках, які мають однакову силу. Один примірник додаткової угоди зберігається у сільській раді, другий – у районній раді.
4.3 Дана угода підлягає розгляду та затвердженню відповідними радами та діє по 31 грудня 2015 року

Юридичні адреси сторін:

48500 м. Чортків                                      48575 с. Білобожниця
вул. Шевченка, 23                                   вул.Лесі Українки,32
Чортківська районна рада                        Білобожницька сільська рада
Голова районної ради                              Сільський голова

                    В.М.Шепета                                         Я.Л.Греськів