Документи Рішення Рішення VII скликання ІІ сесія (08 грудня -23 грудня 2015 року) № 12-76 № 44 Про затвердження угоди між Чортківською районною радою та Бичківською сільською радою про передачу – приймання коштів на придбання основних засобів в дошкільний навчальний заклад

 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я
від 23 грудня 2015 року                                                                                              № 44
м. Чортків


Про затвердження угоди між
Чортківською районною радою
та Бичківською сільською радою
про передачу – приймання коштів
на придбання основних засобів в дошкільний навчальний заклад


Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтями 93,101 Бюджетного кодексу України, Чортківська районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Передати з районного бюджету на 2015 рік кошти в сумі 40000,00 грн. на придбання основних засобів в дошкільний навчальний заклад.
2.Затвердити угоду, укладену 21 грудня 2015 року між Чортківською районною радою та Бичківською сільською радою про передачу – приймання коштів на придбання основних засобів в дошкільний навчальний заклад.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету.Голова
районної ради                                                                                              В.М.Шепета
УГОДА № /
про передачу - приймання коштів між Чортківською районною радою
та Бичківською сільською радою

м. Чортків 21 грудня 2015 року

Ця додаткова угода укладена відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтей 93, 101 Бюджетного кодексу України,

1. Сторони угоди

Сторонами додаткової угоди є Чортківська районна рада (надалі «Районна рада») в особі голови районної ради Шепети В.М., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бичківська сільська рада (надалі «Сільська рада») в особі сільського голови Драбинястого В.О. , який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

2. Предмет угоди

Предметом додаткової угоди є передача з Чортківського районного бюджету до Бичківського сільського бюджету коштів на придбання основних засобів в дошкільний навчальний заклад.

3. Порядок передачі коштів

Передача коштів здійснюється у вигляді міжбюджетного трансферту на 2015 рік в сумі 40000,00 гривень.
4. Інші умови

4.1 Сільська рада зобов’язується використати кошти на придбання основних засобів через головного розпорядника бюджетних коштів.
4.2 Угода укладена в двох примірниках, які мають однакову силу. Один примірник додаткової угоди зберігається у сільській раді, другий – у районній раді.
4.3 Дана угода підлягає розгляду та затвердженню відповідними радами та діє по 31 грудня 2015 року

Юридичні адреси сторін:


48500 м. Чортків                                      48532 с. Бичківці
вул. Шевченка, 23                                   вул. Мурованка,26
Чортківська районна рада                        Бичківська сільська рада
Голова районної ради                              Сільський голова

                В.М.Шепета                                                  В.О.Драбинястий