Документи Рішення Рішення VII скликання ІІ сесія (08 грудня -23 грудня 2015 року) № 12-76 № 45 Про затвердження угоди між Чортківською районною радою та Заболотівською сільською радою про передачу – приймання коштів на придбання вхідних дверей для сільського клубу

 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я
від 23 грудня 2015 року                                                                             №45
м. Чортків

Про затвердження угоди між
Чортківською районною радою
та Заболотівською сільською радою
про передачу – приймання коштів
на придбання вхідних дверей для сільського клубу


Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтями 93,101 Бюджетного кодексу України, Чортківська районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Передати з районного бюджету на 2015 рік кошти в сумі 12000,00 грн. на придбання вхідних дверей для сільського клубу .
2.Затвердити угоду, укладену 21 грудня 2015 року між Чортківською районною радою та Заболотівською сільською радою про передачу – приймання коштів на придбання вхідних дверей для сільського кдубу.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету.

Голова
районної ради                                                                                                  В.М.Шепета


УГОДА № /
про передачу - приймання коштів між Чортківською районною радою
та Заболотівською сільською радою

м. Чортків 21 грудня 2015 року

Ця додаткова угода укладена відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтей 93, 101 Бюджетного кодексу України,

1. Сторони угоди
Сторонами додаткової угоди є Чортківська районна рада (надалі «Районна рада») в особі голови районної ради Шепети В.М., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Заболотівська сільська рада (надалі «Сільська рада») в особі голови сільської ради Фойдюка М.П., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

2. Предмет угоди
Предметом додаткової угоди є передача з Чортківського районного бюджету до Заболотівського сільського бюджету коштів для придбання вхідних дверей для сільського клубу.

3. Порядок передачі коштів
Передача коштів здійснюється у вигляді міжбюджетного трансферту на 2015 рік в сумі 12000,00 гривень.

4. Інші умови
4.1 Сільська рада зобов’язується використати кошти на придбання вхідних дверей для сільського клубу.
4.2 Угода укладена в двох примірниках, які мають однакову силу. Один примірник додаткової угоди зберігається у сільській раді, другий – у районній раді.
4.3 Дана угода підлягає розгляду та затвердженню відповідними радами та діє по 31 грудня 2015 року

Юридичні адреси сторін:

48500 м. Чортків    '                                     48552 с. Заболотівка
вул. Шевченка, 23                                       вул. Лесі України,3
Чортківська районна рада                           Заболотівська сільська рада
Голова районної ради                                 Сільський голова

                            В.М.Шепета                                                      М.П.Фойдюк