Документи Рішення Рішення VII скликання ІІ сесія (08 грудня -23 грудня 2015 року) № 12-76 № 46 Про затвердження угоди між Чортківською районною радою та Залісянською сільською радою про передачу - приймання коштів для виготовлення проекто – кошторисної документації дошкільного закладу та експертизу проекту газифікації

 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ДРУГА СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я
від 23 грудня 2015 року                                                                              № 46
м. Чортків

Про затвердження угоди між Чортківською
районною радою та Залісянською сільською
радою про передачу - приймання коштів
для виготовлення проекто – кошторисної документації
дошкільного закладу та експертизу проекту газифікації.


Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтями 93,101Бюджетного кодексу України, Чортківська районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Передати з районного бюджету на 2015 рік кошти в сумі 33 000,00 грн. для виготовлення проекто – кошторисної документації дошкільного закладу та експертизу проекту газифікації вулиці Млинки.
2.Затвердити угоду, укладену 21 грудня 2015 року між Чортківською районною радою та Залісянською сільською радою про передачу - приймання коштів для виготовлення проекто – кошторисної документації
дошкільного закладу та експертизу проекту газифікації вулиці Млинки.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету.

Голова Чортківської
районної ради                                                                                      В.М.Шепета


УГОДА №
про передачу - приймання коштів між Чортківською районною радою
та Залісянською сільською радою


м. Чортків 21 грудня 2015 року

Ця угода укладена відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтей 93, 101 Бюджетного кодексу України

1. Сторони угоди
Сторонами угоди є Чортківська районна рада (надалі «Районна рада») в особі голови районної ради Шепети В.М., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Залісянська сільська рада (надалі «Сільська рада») в особі сільського голови Копистинської О.В., яка діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

2. Предмет угоди
Предметом угоди є передача з Чортківського районного бюджету до Залісянського сільського бюджету для виготовлення проекто – кошторисної документації дошкільного закладу та експертизу проекту газифікації.

3. Порядок передачі коштів
Передача коштів здійснюється у вигляді міжбюджетного трансферту на 2015 рік в сумі 33 000,00 гривень.

4. Інші умови
4.1 Сільська рада зобов’язується використати кошти для виготовлення проекто – кошторисної документації дошкільного закладу та експертизу проекту газифікації вулиці Млинки.
4.2 Угода укладена в двох примірниках, які мають однакову силу. Один примірник угоди зберігається у сільській раді, другий – у районній раді.
4.3 Дана угода підлягає розгляду та затвердженню відповідними радами та діє по 31 грудня 2015 року.

Юридичні адреси сторін:


48500 м. Чортків                                                                         48511 с. Залісся
вул. Шевченка, 23
Чортківська районна рада                                                          Залісянська сільська рада
Голова районної ради                                                                Сільський голова

                    Шепета В.М.                                                                              Копистинська О.В.