Документи Рішення Рішення VII скликання ІІ сесія (08 грудня -23 грудня 2015 року) № 12-76 № 48 Про затвердження угоди між Чортківською районною радою та Скородинською сільською радою про передачу - приймання коштів на заміну вікон і дверей в дошкільному навчальному закладі

 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 грудня 2015 року                                                                                                  № 48
м. Чортків


Про затвердження угоди між
Чортківською районною радою
та Скородинською сільською радою
про передачу - приймання коштів
на заміну вікон і дверей в дошкільному
навчальному закладі


Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтями 93,101 Бюджетного кодексу України, Чортківська районна рада
В И Р І Ш И Л А :
1.Передати з районного бюджету на 2015 рік кошти в сумі 43000,00 грн. на заміну вікон і дверей в дошкільному навчальному закладі.
2.Затвердити угоду, укладену 21 грудня 2015 року між Чортківською районною радою та Скородинською сільською радою про передачу – приймання коштів на заміну вікон і дверей в дошкільному навчальному закладі.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету.
Голова
районної ради                                                                                                     В.М.ШепетаУГОДА № /
про передачу - приймання коштів між Чортківською районною радою
та Скородинською сільською радою
м. Чортків 21 грудня 2015 року

Ця додаткова угода укладена відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтей 93, 101 Бюджетного кодексу України,

1. Сторони угоди
Сторонами додаткової угоди є Чортківська районна рада (надалі «Районна рада») в особі голови районної ради Шепети В.М., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Скородинська сільська рада (надалі «Сільська рада») в особі сільського голови Шатковського М.С., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

2. Предмет угоди
Предметом додаткової угоди є передача з Чортківського районного бюджету до Скородинського сільського бюджету коштів на заміну вікон і дверей в дошкільному навчальному закладі.

3. Порядок передачі коштів
Передача коштів здійснюється у вигляді міжбюджетного трансферту на 2015 рік в сумі 43000,00 гривень.

4. Інші умови
4.1 Сільська рада зобов’язується використати кошти на заміну вікон і дверей в дошкільному навчальному закладі.
4.2 Угода укладена в двох примірниках, які мають однакову силу. Один примірник додаткової угоди зберігається у сільській раді, другий – у районній раді.
4.3 Дана угода підлягає розгляду та затвердженню відповідними радами та діє по 31 грудня 2015 року

Юридичні адреси сторін:


48500 м. Чортків                                                     48552 с. Скородинці
вул. Шевченка, 23                                                  вул. Середня,46
Чортківська районна рада                                       Скородинська сільська рада
Голова районної ради                                             Сільський голова

                            В.М.Шепета                                                  М.С.Шатковський