Документи Рішення Рішення VII скликання ІІ сесія (08 грудня -23 грудня 2015 року) № 12-76 № 50 Про затвердження угоди між Чортківською районною радою та Улашківською сільською радою про передачу - приймання коштів на продовження встановлення вуличного освітлення

 
ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 грудня 2015 року                                                                                                № 50
м. Чортків


Про затвердження угоди між
Чортківською районною радою
та Улашківською сільською радою
про передачу – приймання коштів
на продовження встановлення вуличного освітлення


Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтями 93,101 Бюджетного кодексу України, Чортківська районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Передати з районного бюджету на 2015 рік кошти в сумі 30 000 грн. на продовження встановлення вуличного освітлення.
2.Затвердити угоду, укладену 23 грудня 2015 року між Чортківською районною радою та Улашківською сільською радою про передачу – приймання коштів на продовження встановлення вуличного освітлення.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету.


Голова
районної ради                                                                                              В.М.Шепета
УГОДА № /
про передачу - приймання коштів між Чортківською районною радою
та Улашківською сільською радою
м. Чортків 23 грудня 2015 року

Ця додаткова угода укладена відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтей 93, 101 Бюджетного кодексу України,

1. Сторони угоди
Сторонами додаткової угоди є Чортківська районна рада (надалі «Районна рада») в особі голови районної ради Шепети В.М., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Улашківською сільською радою (надалі «Сільська рада») в особі сільського голови Дерія В.В., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

2. Предмет угоди
Предметом додаткової угоди є передача з Чортківського районного бюджету до Улашківського сільського бюджету коштів на продовження встановлення вуличного освітлення
.

3. Порядок передачі коштів
Передача коштів здійснюється у вигляді міжбюджетного трансферту на 2015 рік в сумі 30 000 гривень.

4. Інші умови
4.1 Сільська рада зобов’язується використати кошти на продовження встановлення вуличного освітлення
.
4.2 Угода укладена в двох примірниках, які мають однакову силу. Один примірник додаткової угоди зберігається у сільській раді, другий – у районній раді.
4.3 Дана угода підлягає розгляду та затвердженню відповідними радами та діє по 31 грудня 2015 року

Юридичні адреси сторін:48500 м. Чортків                                                             48523 с. Улашківці
вул. Шевченка, 23                                                          вул. Незалежності,2
Чортківська районна рада                                               Улашківська сільська рада
Голова районної ради                                                     Сільський голова

                        В.М.Шепета                                                                  Дерій В.В.