Документи Рішення Рішення VII скликання ІІ сесія (08 грудня -23 грудня 2015 року) № 12-76 № 51 Про затвердження угоди між Чортківською районною радою та Чортківською міською радою про передачу - приймання коштів на фінансування первинної медицини

 
ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 грудня 2015 року                                                                                          № 51
м. Чортків


Про затвердження угоди між
Чортківською районною радою
та Чортківською міською радою
про передачу – приймання коштів
на фінансування первинної медицини


Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтею 93 Бюджетного кодексу України, Чортківська районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Прийняти з Чортківського міського бюджету кошти на 2016 рік для фінансування первинної медицини.
2.Затвердити угоду, укладену 23 грудня 2015 року між Чортківською районною радою та Чортківською міською радою про передачу – приймання коштів на фінансування первинної медицини.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету.


Голова
районної ради                                                                                     В.М.Шепета


УГОДА № __/___
про передачу, приймання видатків на виконання повноважень між
Чортківською міською радою та Чортківською районною радою


23 грудня 2015 року м. Чортків


Чортківська міська рада (надалі «Міська рада») в особі міського голови Шматька Володимира Петровича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони та Чортківська районна рада (надалі «Районна рада») в особі голови районної ради Шепети Віктора Михайловича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з другої сторони, з метою своєчасності, рівномірності, гарантованості та повноти перерахування трансферту відповідно до статті 93 Бюджетного кодексу України, уклали цю угоду про наступне:

1. Міська рада передає, а районна рада приймає видатки на виконання повноважень в галузі охорони здоров’я з відповідними коштами у вигляді міжбюджетного трансферту.
2. Розмір коштів, які передаються відповідно до пункту 1 цієї угоди складають 100 % від величини медичної субвенції з державного бюджету Чортківському міському бюджету
3. Районна рада зобов’язується здійснювати фінансування видатків на первинно - медичну допомогу через єдиного розпорядника коштів.
4. Ця угода укладена у двох примірниках, які мають однакову силу. Один примірник угоди зберігається у міській раді, другий – у районній раді.
5. Ця угода вступає в силу з дня його підписання обома сторонами і діє з 1 січня по 31 грудня 2016 року.

Юридичні адреси сторін:48500 м. Чортків                                                                      48500 м.Чортків
вул. Шевченка, 23                                                                   вул. Шевченка,21
Чортківська районна рада                                                        Чортківська міська рада
Голова районної ради                                                              Міський голова

                        В.М.Шепета                                                                          Шматько В.П.