Документи Рішення Рішення VII скликання ІІ сесія (08 грудня -23 грудня 2015 року) № 12-76 № 60 Про затвердження технічної документації з нормативноїгрошової оцінки земельної ділянки, що надається в орендуФО-П Батрин І.П. для розміщення та експлуатаціїосновних, підсобних і допоміжних будівельта споруд підприємств переробної, машинобудівної

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2015 р.                                                                                                      № 60
м. Чортків

Про затвердження технічної документації з нормативної
грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду
ФО-П Батрин І.П. для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель
та споруд підприємств переробної, машинобудівної
та іншої промисловості за межами населеного пункту
на території Білівської сільської ради Чортківського району
Тернопільської області

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що надається в оренду ФО-П Батрин І.П. для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості за межами населеного пункту на території Білівської сільської ради Чортківського району Тернопільської області, керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель» , статтею 10, 19 Земельного кодексу України і статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи пропозиції постійної комісії з питань земельних відносин, екологічної політики, природокористування та сталого розвитку від 15 грудня 2015 року, Чортківська районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,1239 га, кадастровий номер 6125581000 : 01: 005 : 2944 , що надається в оренду ФО-П Батрин І.П. для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості за межами населеного пункту на території Білівської сільської ради Чортківського району Тернопільської області.
2. Встановити, що з моменту прийняття даного рішення, затверджені вартісні показники земельної ділянки площею 0,1239га в розмірі 70916,59 грн (сімдесят тис. дев»ятсот шістнадцять грн. 59 коп.) використати для нарахування орендної плати за використання землі.
3. Рекомендувати встановити річну орендну плату за використання земельною ділянкою в розмірі 6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
4. Контроль за виконаням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, екологічної політики, природокористування та сталого розвитку та відділ Держгеокадастру у Чортківському районі.

Голова районної ради                                                                          В.М. ШЕПЕТА