Документи Рішення Рішення VII скликання ІІ сесія (08 грудня -23 грудня 2015 року) № 12-76 № 71 Про затвердження угоди між Чортківською районною радою та Заводською селищною радою об’єднаною територіальною громадою про передачу - приймання коштів на фінансування вторинної медицини

 
ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я
від 05 січня 2016 року                                                                                                  № 71
м. Чортків


Про затвердження угоди між
Чортківською районною радою та
Заводською селищною радою
об`єднаною територіальною громадою
про передачу – приймання коштів
на фінансування вторинної медицини


Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтею 93 Бюджетного кодексу України, Чортківська районна рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Прийняти з бюджету Заводської селищної ради об`єднаної територіальної громади кошти на 2016 рік для фінансування вторинної медицини.
2.Затвердити угоду, укладену 28 грудня 2015 року між Чортківською районною радою та Заводською селищною радою об`єднаною територіальною громадою про передачу – приймання коштів
на фінансування вторинної медицини.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету.


Голова районної ради                                                                      В.М.Шепета

УГОДА № _____/_____
про передачу, приймання видатків на виконання повноважень між
Заводською селищною радою об`єднаною територіальною громадою та Чортківською районною радою
28 грудня 2015 року м. Чортків

Заводська селищна рада об`єднана територіальна громада (надалі «Заводська селищна рада») в особі Заводського селищного голови Павлінської Л.Р., який діє на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об'єднання територіальних громад» з однієї сторони та Чортківська районна рада (надалі «Районна рада») в особі голови районної ради Шепети В.М., який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з другої сторони, з метою своєчасності, рівномірності, гарантованості та повноти перерахування трансферту відповідно до статті 93 Бюджетного кодексу України, уклали цю угоду про наступне:
1. Заводська селищна рада передає, а районна рада приймає видатки на виконання повноважень щодо надання вторинної медичної допомоги в галузі охорони здоров’я з відповідними коштами у вигляді міжбюджетного трансферту.
2. Розмір коштів, які передаються відповідно до пункту 1 цієї угоди складають 1695,6 тис. грн.
3. Районна рада зобов’язується здійснювати фінансування видатків на вторинну медичну допомогу через єдиного розпорядника коштів.
4. Ця угода укладена у двох примірниках, які мають однакову силу. Один примірник угоди зберігається в Заводській селищній раді, другий – у районній раді.
5. Ця угода вступає в силу з дня її підписання обома сторонами і діє з 1 січня по 31 грудня 2016 року.


Юридичні адреси сторін:

48500 м. Чортків                                                 48553 смт.Заводське
вул. Шевченка, 23                                              вул. Чарнецького 7
Чортківська районна рада                                  Заводська селищна рада
Голова районної ради                                        Селищний голова

                                Шепета В.М.                                                      Павлінська Л.Р.