Документи Рішення Рішення VII скликання ІІ сесія (08 грудня -23 грудня 2015 року) № 12-76 № 73 Про затвердження угоди між Чортківською районною радою та Чортківською міською радою про передачу – приймання коштів на фінансування охорони здоров`я

 
ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ДРУГА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 05 січня 2015 року                                                                                                  № 73
м. Чортків

Про затвердження угоди між
Чортківською районною радою
та Чортківською міською радою
про передачу – приймання коштів
на фінансування охорони здоров`я

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтею 93 Бюджетного кодексу України, Чортківська районна рада
В И Р І Ш И Л А :
1. Прийняти з Чортківського міського бюджету медичну субвенцію на 2016 рік для фінансування охорони здоров`я.
2. Затвердити угоду, укладену 28 грудня 2015 року між Чортківською районною радою та Чортківською міською радою про передачу – приймання коштів на фінансування охорони здоров'я.
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення районної ради № 51 від 23 грудня 2015 року« Про затвердження угоди між Чортківською районною радою та Чортківською міською радою про передачу - приймання коштів на фінансування первинної медицини» .
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету.
Голова районної ради                                                                              В.М.Шепета

УГОДА № ______/______
про передачу, приймання видатків на виконання повноважень між
Чортківською міською радою та Чортківською районною радою
28 грудня 2015 року м. Чортків

Чортківська міська рада (надалі «Міська рада») в особі міського голови Шматька Володимира Петровича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони та Чортківська районна рада (надалі «Районна рада») в особі голови районної ради Шепети Віктора Михайловича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з другої сторони, з метою своєчасності, рівномірності, гарантованості та повноти перерахування трансферту відповідно до статті 93 Бюджетного кодексу України, уклали цю угоду про наступне:
1. Міська рада передає, а районна рада приймає видатки на виконання повноважень в галузі охорони здоров’я з відповідними коштами у вигляді міжбюджетного трансферту.
2. Розмір коштів, які передаються відповідно до пункту 1 цієї угоди складають 100 % від величини медичної субвенції з державного бюджету Чортківському міському бюджету.
3. Районна рада зобов’язується здійснювати фінансування видатків на охорону здоров`я через єдиного розпорядника коштів.
4. Ця угода укладена у двох примірниках, які мають однакову силу. Один примірник угоди зберігається у міській раді, другий – у районній раді.
5. Ця угода вступає в силу з дня його підписання обома сторонами і діє з 1 січня по 31 грудня 2016 року.
Юридичні адреси сторін:


48500 м. Чортків                                                                  48500 м.Чортків
вул. Шевченка, 23                                                               вул. Шевченка,21
Чортківська районна рада                                                    Чортківська міська рада
Голова районної ради                                                           Міський голова

                    В.М.Шепета                                                                                     Шматько В.П.