Документи Рішення Рішення VII скликання XXIV сесія (20 грудня 2019 року) № 602 - 609 № 603 Про внесення змін до програми інформатизації Чортківської районної державної адміністрації на 2018-2020 роки

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 20 грудня 2019 року                                                     № 603
м. Чортків

Про внесення змін до програми інформатизації
Чортківської районної державної адміністрації
на 2018-2020 роки

    Керуючись пунктом 16 частини першої ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), розглянувши лист районної державної адміністрації № 01-8/1791 від 16.12.2019 та розпорядження голови районної державної адміністрації від 16 грудня 2019 року № 332 - од «Про внесення змін до програми інформатизації Чортківської районної державної адміністрації на 2018 - 2020 роки», затвердженої рішенням сесії Чортківської районної ради № 330 від 21 грудня 2017 року та враховуючи пропозиції постійної комісії районної ради з питань бюджету від 20 грудня 2019 року районна рада
ВИРІШИЛА:
    1. Затвердити зміни до Програми інформатизації Чортківської районної державної адміністрації на 2018 - 2020 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням сесії Чортківської районної ради № 330 від 21 грудня 2017 року, виклавши підпункт 9 пункту 1, підпункт «Ресурсне забезпечення» пункту 4 та пункт 6 програми у новій редакції (додається).
    2.Районній державній адміністрації, її відділам та управлінням, забезпечити виконання даної програми.
    3. Контроль за виконання даного рішення покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації (Заболотний І.Я.) та постійну комісію районної ради з питань бюджету (Рудик С.М.).


Голова районної ради                                                    В.ШЕПЕТА

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Чортківської
районної ради
від 20 грудня 2019 р.№ 603

ЗМІНИ
до програми інформатизації Чортківської районної державної адміністрації на 2018 - 2020 роки, затвердженої рішенням сесії Чортківської районної ради № 330 від 21 грудня 2017 року

1. Паспорт програми
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн.,
всього,

у тому числі:


777 тис. гривень


9.1 коштів районного бюджету 687 тис. гривень
9.2 Коштів сільських бюджетів 90 тис. гривень
9.3 коштів інших джерел -


4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування (строки та етапи виконання Програми)

Ресурсне забезпечення програми
тис. грн.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Етапи виконання програми Усього витрат на виконання програми
2018 рік 2019 рік 2020 рік
Обсяг ресурсів,
усього, у тому числі: 270 322 185 777
кошти районного бюджету 270 322 95 687
кошти сільських бюджетів - - 90 90
кошти інших джерел - - - -

6. Напрями діяльності та заходи Програми
№ з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк виконання заходу Виконавці Джерела фінансування Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: Очікуваний результат
2018
рік 2019
рік 2020
рік
1. Нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення інформатизації 1. Розробка нормативно-правових документів з питань організації виконання завдань Програми 2018-2020 Структурні підрозділи райдержадмі ністрації - - - - Удосконалення районної нормативно-правової бази з питань створення та використання інформаційних технологій в державному управлінні.
2. Участь у семінарах з підвищення кваліфікації державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування з питань інформаційних технологій та запровадження системи електронного врядування (електронний документообіг, облік кадрів, адміністрування веб-сайту, системи прийняття управлінських рішень, управління проектами та ін.) 2018-2020 Структурні підрозділи райдержадмі ністрації, органи місцевого самоврядування - - - - Підвищення готовності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до використання інформаційно-комунікаційних технологій, надання електронних послуг та виконання інших владних повноважень в електронній формі
2. Розвиток інформаційної інфраструктур ри району 1. Забезпечення апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації засобами сучасної обчислювальної техніки та периферійним обладнанням 2018-2020 Чортківська районна державна адміністрація, її структурні підрозділи Районний бюджет 150тис. 260тис. 50тис. Закупівля комп’ютерної техніки,багатофункціональних пристроїв, мережевого обладнання (роутери) для забезпечення роботи електронного документообігу
2. Ремонт і технічне обслуговування, модернізація наявної комп’ютерної техніки, забезпечення витратними матеріалами, забезпечення оплати за послуги зв’язку та інтернет. 2018-2020 Чортківська районна державна адміністрація, її структурні підрозділи Районний бюджет 30тис.
17тис.
10тис.
Приведення у відповідність до технічних вимог наявної комп’ютерної техніки, забезпечення витратними матеріалами та інтернет зв'язком
3. Розвиток системи електронного документообігу та системи захищеної електронної пошти.
(Закупівля ліцензійного програмного забезпечення для систем електронного документообігу) 2018-2020 Тернопільська обласна державна адміністрація, Чортківська районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадмі нітрації.

Сільські ради РайоннийбюджетСільські бюджети 80тис.
- 35тис.
- -
90 тис. Впровадження системи електронного документообігу у всіх структурних підрозділах райдержадміністрації, а також надання доступу до користування системою сільським радам за веб-технологією
4. Створення комплексних систем захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності, впровадження електронного цифрового підпису 2018-2020 Чортківська районна державна адміністрація, її структурні підрозділи Районнийбюджет 10тис. 10тис. 10тис. Забезпечення надійного захисту електронних документів для зменшення ризиків викрадення, знищення, порушення достовірності інформації (в т.ч. закупівля обладнання)
5. Автоматизація ведення бухгалтерського обліку райдержадміністрації 2020 Чортківська районна державна адміністрація Районнийбюджет - - 25тис. Придбання ліцензійного програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку райдержадміністрації
Всього: Районний бюджет

Сільські бюджети 270тис.

- 322тис.


- 95тис.


90тис.


Керуючий справами виконавчого 
апарату районної ради                                                           Т.ЯБЛОНЬ