Документи Рішення Рішення VII скликання ХХVII (12 березня 2020 року) № 625 - 640 № 633 Про внесення змін до рішення районної ради № 477 від 20 грудня 2018 року «Про внесення змін до програми фінансування фонду Чортківської районної ради на 2016-2020 роки для надання разової грошової допомоги» (зі змінами)

  ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 12 березня 2020 року                                                 № 633
м. Чортків

Про внесення змін до рішення районної ради
№ 477 від 20 грудня 2018 року « Про внесення
змін до програми фінансування фонду Чортківської
районної ради на 2016 - 2020 роки для надання
разової грошової допомоги» (зі змінами)

    Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), Чортківська районна рада
В И Р І Ш И Л А :
    1. Внести зміни у Положення про порядок та умови надання разової грошової допомоги з фонду Чортківської районної ради на 2016 – 2020 роки, затвердженого рішенням районної ради від 20 грудня 2018 року № 477 ( зі змінами) у абзаці третьому розділу ІІІ «Обгрунтування шляхів і засобів розв»язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання програми засобів розв»язання проблем» замінивши слова і цифри «2020 рік – 500 000 гривень» - «2020 рік – 825 000 (вісімсот двадцять п»ять тисяч гривень)».
    2. Внести у Положення про порядок та умови надання разової грошової допомоги з фонду Чортківської районної ради на 2016 – 2020 роки, затвердженого рішенням районної ради від 20 грудня 2018 року № 477 ( зі змінами) такі зміни:
    1) пункті 1.7. розділу 1 «Загальні положення» викласти в наступній редакції :
«1.7 Допомога не надається з фонду голови районної ради жителям, які зареєстровані у м. Чорткові та сільських (селищних) населиних пунктах, які увійшли до складу об»єднаних територіальних громад Чортківського району» ;
    2) пункт 2.1. розділу 2 «Порядок надання разової допомоги» викласти в наступній редакції :
«Загальна сума коштів для надання допомоги передбачена Чортківською районною радою в районному бюджеті з розрахунку 5 000 (п`ять тисяч) гривень на рік на одного депутата Чортківської районної ради та голові Чортківської районної ради:
- 392 000 (триста дев`яносто дві тисячі) гривень в 2016 році;
- 325 000 (триста двадцять п`ять тисяч) гривень в 2017 році;
- 925 000 (дев`ятсот двадцять п`ять тисяч) гривень, з них 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень на лікування дітей з орфанними захворюваннями, в 2018 році;
- 1 105 000 (один мільйон сто п`ять тисяч ) гривень, з них 780 000 (сімсот вісімдесят тисяч) гривень на лікування людей з орфанними захворюваннями в 2019 році;
- 825 000 (вісімсот двадцять п`ять тисяч) гривень з них 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень на лікування людей з орфанними захворюваннями в 2020 році».
    2. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії Чортківської районної ради з питань бюджету(Рудик С.М.).


Голова районної ради                                                               В. ШЕПЕТА