Документи Рішення Рішення VІІІ скликання ІV сесія (27 травня 2021 року) №67-86 № 78 Про затвердження акту приймання-передачі основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидкозношувальних предметів та запасів комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Гусятинської .

 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Восьме скликання
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 27 травня 2021 року                                                                   № 78
м. Чортків

Про затвердження акту приймання-передачі
основних засобів, інших необоротних матеріальних
активів, малоцінних та швидкозношувальних предметів
та запасів комунальної установи «Центр професійного
розвитку педагогічних працівників» Гусятинської районної
ради Тернопільської області та передачу комунального
майна із спільної власності територіальних громад сіл,
селищ та міст Чортківського району у комунальну
власність Гримайлівської селищної ради,
Хоростківської міської ради

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», рішення Чортківської районної ради від 16 січня 2021 року №37 «Про припинення юридичної особи – комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Гусятинської районної ради Тернопільської області шляхом ліквідації», враховуючи листи Гримайлівської селищної ради від 13.01.2021 року №25 (вх..№54/06-15 від 15.01.2021 року), Хоростківської міської ради від 18.01.2021 року №61/2-14 (вх.№67/03-06 від 18.01.2021 року) за погодженням із постійною комісією районної ради з питань залучення інвестицій, підприємництва та комунальної власності від 27.05.2021 року, Чортківська районна рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити акт приймання-передачі основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, малоцінних та швидкозношувальних предметів та запасів комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Гусятинської районної ради Тернопільської області (код ЄДРПОУ 25346320), що перебуває в стані припинення шляхом ліквідації до Чортківської районної ради (код ЄДРПОУ 04058255), що додається.

2. Передати із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чортківського району  у комунальну власність Гримайлівської селищної ради основні засоби та запаси згідно додатку 1.

3. Передати із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чортківського району  у комунальну власність Хоростківської міської ради основні засоби та запаси згідно додатку 2, 3.

4. Гримайлівській селищній раді та Хоростківській міській раді утворити комісії по прийманні-передачі основних засобів та запасів включивши до складу комісії представників Чортківської районної ради та оформити акт приймання-передачі згідно чинного законодавства України.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань залучення інвестицій, підприємництва та комунальної власності (Андрій ПАСІЧНИК).

Голова районної ради                                                     Марія ЧУПРІЙ

Додаток 1

Додаток 2,3