Документи Рішення Рішення VI скликання 14 сесія (21 червня 2012 року) №193-213 № 194 "Про затвердження звіту про виконання районного бюджету за І квартал 2012 року"

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 21 червня 2012 року                                                                                                                        № 194
м. Чортків

Про затвердження звіту про
виконання районного бюджету
за І квартал 2012 року

Розлянувши поданий Чортківською районною державною адміністрацією звіт про виконання районного бюджету за 2011 рік, враховуючи рекомендації постійної комісії Чортківської районної ради з питань бюджету, керуючись пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною четвертою статті 80 Бюджетного кодексу України, Чортківська районна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання районного бюжету за І квартал 2012 року:
по загальному фонду
- по доходах в сумі 48 114 402,02 грн.
- по видатках в сумі 54 871 847,31 грн.
по спеціальному фонду
- по доходах в сумі 838 856,23 грн.
- по видатках в сумі 515 508,24 грн.


Голова районної ради                                                                                             В.В. ЗаліщукДодаток
до рішення районної ради №194
від 21 червня 2012 року
Звіт
про виконання загального фонду районного
бюджету Чортківського району за 1-ий квартал 2012 року

тис.грн.
Код функціональної класифікації Доходи Затверджено по бюджету на 2011 рік з урахуванням змін Виконано за І квартал 2011 року Затверджено по бюджету на 2012 рік з урахуванням змін Виконано за І квартал 2012 року % виконання плану за 2012 рік % виконання факту за 2012 рік до факту за 2011 рік
10000000 Податкові надходження 20184,9 3986,7 22356,3 4434,7 19,8 111,2
11000000 1.Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 20184,9 3986,7 22356,3 4434,7 19,8 111,2
11010000 Податок на доходи фізичних осіб 20181,9 3985,7 22353,3 4433,7 19,8 111,2
11020000 Податок на прибуток підприємств 3,0 1,0 3,0 1,0 33,3 100,0
20000000 Неподаткові надходження 27,5 123,9 40,0 41,9 179,9 33,8
22000000 1.Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 24,5 2,8 15,0 4,6 30,7 0,0
22010300 Реєстраційний збір 24,5 2,8 15,0 4,6 30,7 0,0
24000000 2. Інші неподаткові надходження 3,0 121,1 25,0 37,3 149,2 30,8
24060000 Інші надходження 3,0 121,1 25,0 37,3 149,2 30,8
Разом доходів 20212,4 4110,6 22396,3 4476,6 20,0 108,9
40000000 Офіційні трансферти 159765,2 37111,9 184386,3 43637,8 23,7 117,6
41010600 Кошти,що надходять до районних та міських бюджетів 300,6 36,1 90,0 20,3 22,6 56,2
41020000 Дотації 103204,4 22383,1 120147,3 25940,4 21,6 115,9
41020100 Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 102378,0 22383,1 118887,5 25940,4 21,8 115,9
41020600 Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів 826,4 0,0 1259,8 0,0 0,0 0,0
41030000 Субвенції одержані з Державного бюджету 56260,2 14692,7 64149,0 17677,1 27,6 120,3
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 44000,0 11534,9 50000,0 13280,0 26,6 115,1
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 9719,5 2509,5 10470,6 3853,0 36,8 153,5
41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 1702,7 418,6 2400,5 396,7 16,5 94,8
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 214,0 4,3 166,1 0,1 0,1 0,0
41032600 Субвенція з державного бюджету на придбання медикаментів 516,0 0,0
41034200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв'язку із закінченням строку повноважень 115,8 86,9 0,0 0,0 0,0
41035000 Інші субвенції 58,2 29,1 0,0 0,0 0,0
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 450,0 109,4 595,8 147,3 24,7 134,6
Всього доходів 179977,6 41222,5 206782,6 48114,4 23,3 116,7

Код бюджетної класифікації Видатки Затверджено по бюджету на 2011 рік з урахуванням змін Виконано за І квартал 2011 року Затверджено по бюджету на 2012 рік з урахуванням змін Виконано за І квартал 2012 року % виконання плану за 2012 рік % виконання факту за 2012 рік до факту за 2011 рік
010000 Органи мiсцевого самоврядування 1762,8 431,2 1838,6 414,2 22,5 96,1
070000 Освiта 61245,4 15317,2 71606,9 19075,4 26,6 124,5
080000 Охорона здоров`я 34879,8 8853,5 39441,3 11160,1 28,3 126,1
090000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 67004,0 15079,4 66583,8 18467,0 27,7 122,5
110000 Культура i мистецтво 6270,8 1428,3 9030,8 2234,0 24,7 156,4
120000 Засоби масової iнформацiї 240,0 57,6 245,9 59,9 24,4 104,0
130000 Фiзична культура i спорт 1313,3 308,2 1368,5 356,9 26,1 115,8
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв`язок, телекомунiкацiї та iнформатика 1288,8 307,5 1670,0 304,1 18,2 98,9
180000 Підтримка малого і середнього підприємництва 20,0 0,2 10,0 1,7 17,0 850,0
210000 Запобігання та лiквiдацiя надзвичайних ситуацiй та наслiдкiв стихiйного лиха 47,7 4,9 45,0 0,2 0,4 4,1
250102 Резервний фонд 100,0 0,0
250404 Іншi видатки 73,1
250311 Дотації вирівнювання, що передаються з районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів 14559,3 3282,3 12598,6 2747,8 21,8 83,7
250312 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов"язаних із підвищенням рівня оплати праці працівників бюджетної сфери, в тому числі на підвищення посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю 608,1
250313 Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів 1260,2 1259,8 0,0
250315 Інші додаткові дотації 1602,0 408,7 189,4 50,5 26,7 12,4
250342 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження середньої заробітної плати на період працевлаштування посадових осіб місцевого самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що потребують працевлаштування в зв`язку із закінченням строку повноважень 91,5 68,6 0,0
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку 82,5
250380 Інші субвенції 15,0
250911 Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам 32,0
Разом видатків 192396,3 45547,6 205988,6 54871,8 26,6 120,5
Всього видатків 192396,3 45547,6 205988,6 54871,8 26,6 120,5

Звіт
про виконання спеціального фонду районного
бюджету Чортківського району за І квартал 2012 року

тис.грн.
Код функціональної класифікації Доходи Затверджено по бюджету на 2011 рік з урахуванням змін Виконано за І квартал 2011 року Затверджено по бюджету на 2012 рік з урахуванням змін Виконано за І квартал 2012 року % виконання плану за 2012 року % виконання факту за 2012 року до факту 2011 рік
20000000 Неподаткові надходження 2642,6 767,8 2376,4 502,8 21,2 65,5
21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
25000000 Власні надходження бюджетних установ 2642,6 767,7 2376,4 502,8 21,2 65,5
Разом доходів 2642,6 767,8 2376,4 502,8 21,2 65,5
40000000 Офіційні трансферти 0,0 0,0 1519,8 336,1 0,0
41030000 Субвенції одержані з Державного бюджету 0,0 0,0 1519,8 336,1 0,0
41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на ремонт доріг 0,0 0,0 1519,8 336,1 0,0
43010000 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього доходів 2642,6 767,8 3896,2 838,9 21,5 109,3

Код бюджетної класифікації Видатки Затверджено по бюджету на 2011 рік з урахуванням змін Виконано за І квартал 2011 року Затверджено по бюджету на 2012 рік з урахуванням змін Виконано за І квартал 2012 року % виконання плану за 2011 рік % виконання факт за 2011 рік до факту за 2010 рік
10000 Державне управління 35,1 0,0
070000 Освiта 2267,3 469,1 1437,5 109,5 7,6 23,3
080000 Охорона здоров`я 2033,1 348,3 1662,0 272,9 16,4 78,4
090000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 230,0 52,7 263,5 45,9 17,4 87,1
110000 Культура i мистецтво 452,1 59,2 319,1 87,6 27,5 148,0
130000 Фiзична культура i спорт 303,0 2,2 105,0 0,0 0,0
150000 Будівництво 300,0 1519,8 0,0 0,0
250911 Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам 50,0 35,0 0,0 0,0
250912 Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників -50,0 -35,0 0,0 0,0
250909 Повернення кредитів, наданих для кредитування громадян на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 0,4 0,0
Всього видатків 5585,5 931,5 5342,0 516,3 9,7 55,4


Керуючий справами районної ради                                                                     С.П.Стефанишин