Документи Рішення Рішення VI скликання 18 сесія (14 грудня 2012 року) №242-264 № 257 "Про затвердження районної програми "Населений пункт найкращого благоустрою та підтримки громадського порядку на 2012-2015 роки"

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
ВІСІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 14 грудня 2012 року                                                                                             № 257
м. Чортків

Про затвердження районної програми
«Населений пункт найкращого
благоустрою та підтримки
громадського порядку на 2012-2015 роки»

Враховуючи рішення Чортківської районної ради від 21 червня 2012 року № 206 «Про щорічний районний конкурс «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку», відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійних комісій районної ради з питань екологічної політики, природокористування та сталого розвитку від 11 вересня 2012 року та з питань бюджету від 10 грудня 2012 року , Чортківська районна рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити районну Програму «Населений пункт найкращого
благоустрою і підтримки громадського порядку на 2012-2015 роки» (додається).
2. Комісії з проведення щорічного районного конкурсу щорічно інформувати сесію районної ради про підсумки виконання даної програми.
3. Чортківській районній державній адміністрації при складанні районного бюджету
на відповідні роки передбачати необхідні кошти для фінансування програми.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань екологічної політики, природокористування та сталого розвитку (Філінчук Я.В.).


Голова районної ради                                                                     В.В. Заліщук.

  Додаток 1
до рішення районої ради
від 14 грудня 2012 року №257П Р О Г Р А М А
Населений пункт найкращого благоустрою та підтримки
громадського порядку на 2012-2015 роки

1.Паспорт програми

1. Ініціатор розроблення програми Чортківська районна рада
2. Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої влади про розроблення програми Рішення чотирнадцятої сесії Чортківської районної ради № 206 від 21 червня 2012 року
3. Розробник програми Чортківська районна рада
4. Співрозробники програми Державний заклад
«Чортківська районна санітарно-епідемілогічна станція»
5. Відповідальний виконавець програми Чортківська районна рада, сільські, селищна, міська ради
6. Учасники програми Чортківська районна рада, сільські, селищна, міська ради
7. Термій реалізації програми 2012 – 2015 роки
7.1 Етапи виконання програми (для довгострокових програм) І етап – 2012 рік,
ІІ етап – 2013 рік,
ІІІ етап – 2014 рік,
ІV етап – 2015 рік

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) Районний бюджет, сільські, селищний, міський бюджети
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів. Необхідних для реалізації програми, всього

у тому числі:

400 тис.грн.
9.1 коштів районного бюджету 160 тис.грн., в тому числі:
- 2012 р. - 40тис.грн.;
- 2013 р. - 40тис.грн.;
- 2014 р. - 40тис.грн.;
- 2015 р. - 40тис.грн.
коштів інших джерел 240 тис.грн.,в тому числі:
- 2012 р. - 60тис.грн.;
- 2013 р. - 60тис.грн.;
- 2014 р. - 60тис.грн.;
- 2015 р. - 60тис.грн.
2.Визначення проблем, на розв`язання яких спрямована програма
Благоустрій та підтримка громадського порядку території передбачає комплекс заходів, спрямованих на створення більш сприятливих умов трудової діяльності й дозвілля населення в межах населених пунктів сільських, селищних та міської громад Чортківського району. Проведення робіт із благоустрою повинно здійснюватися широким колом осіб за активної участі сільських, селищних та міської громад.
Необхідність комплексного благоустрою та підтримки громадського порядку територій сільськими, селищними та міською громадами, продиктоване на сьогоднішній день необхідністю забезпечення проживання людей у більш комфортних умовах. Застосування програмно-цільового методу дозволить здійснити реалізацію комплексу заходів, у тому числі організаційно-інформативного характеру, що дозволить досягти необхідного рівня впорядкованості й належного благоустрою та санітарного стану територій.
3.Визначення мети програми
Метою Програми є визначення й реалізація основних заходів, спрямованих на благоустрій та підтримку громадського порядку міста, селищ та сіл району, реалізація яких дозволить поліпшити загальний благоустрій міської, селищних та сільських територій, додасть місту, селищам та селам охайного вигляду, забезпечить планомірне виконання заходів з розвитку вищевказаних територій, оптимізацію функціонування мережі існуючих об'єктів, споруджень і конструкцій, які суттєво впливають на потреби населення.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблем та необхідності їх розв'язання програмним методом
Цілеспрямоване забезпечення Програми є умовою підвищення рівня життя населення й збереження благоустрою і підтримки громадського порядку на територіях міської, селищної та сільських рад.
Реалізація напрямків можлива за допомогою опрацювання та реалізації цільової програми за програмним методом, яка дозволяє ефективно й результативно використовувати обмежені бюджетні ресурси, підвищувати якість суспільних послуг та забезпечувати прозорість при розподілі ресурсів і прийнятті рішень. За результатами виконання програми буде вирішено низку проблем міської, селищних та сільських громад.
5.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
Завданнями Програми є:
- облаштування територій міської, селищної та сільських рад;
- облаштування прибережних смуг вздовж водойм;
- охорона природного середовища й поліпшення санітарно-гігієнічних умов проживання населення, шляхом створення зелених насаджень різного функціонального призначення, забезпечення водозниження та водовідведення;
- штучне зовнішнє освітлення територій у вечірній і нічний час з метою створення сприятливих і безпечних умов для населення;
- облаштування та утримання в належному стані сміттєзвалищ, спеціальних місць для екологічно безпечного зберігання органічних та мінеральних добрив, пестицидів, худобомогильників, каналізаційних мереж, джерел водопостачання, очисних споруд, кладовищ, пам`ятників та пам`ятних знаків;
- ремонт, облаштування об`єктів соціально – культурного призначення (школи, будинки культури, клуби, лікарні, лікарські амбулаторії, ФАПи, дитячі садки, бібліотеки, спортивні майданчики, магазини, побутові заклади, автопавільйони і автобусні зупинки і т.д.);
- періодичність проведення санітарно-масових заходів з благоустрою територій, участь у них членів територіальної громади, молоді;
- забезпеченість питною водою;
- облаштування місць для відпочинку населення;
- утворення та організація роботи адміністративних комісій при виконавчих комітетах місцевих рад;
- вирішення проблеми транспортного обслуговування населення відповідних територій.
Місцевим радам, населені пункти яких зайняли призові місця у конкурсі, вручаються відповідні дипломи Чортківської районної ради І,ІІ та ІІІ ступенів та надається субвенція сільському, селищному чи міському бюджету в наступних розмірах:
- за перше місце – 15тис.грн.;
- за друге місце – 10тис.грн.;
- за третє місце - 5тис.грн.
Крім того п`ять місцевих рад, в яких є досягнення в певному конкретно визначеному напрямку благоустрою, нагороджуються подяками Чортківської районної ради, їм надається субвенція з районного бюджету в розмірі по 2тис. грн. на кожну відповідну раду.
6. Строки та етапи виконання Програми
Строк виконання Програми - 2012 - 2015 роки.
1 етап - 2012 рік;
2 етап – 2013 рік;
3 етап - 2014 рік;
4 етап - 2015 рік.
7. Напрямки діяльності та заходи програми «Населений пункт найкращого благоустрою та підтримки громадського порядку на 2012-2015 роки»

Програма передбачає:
- сприяння самоорганізації територіальних громад,
- покращення умов праці та відпочинку на території відповідних рад;
- здійснення заходів з благоустрою бюджетних установ, сміттєзвалищ, кладовищ, худобомогильників, стадіонів, парків, скверів, пам`ятників і пам`ятних місць;
- поетапне залучення громад до встановлення контейнерів для сміття та організованого його вивозу .

8.Координація та контроль за ходом виконання програми

Контроль та координацію за ходом виконання Програми здійснює Чортківська районна рада через постійну комісію районної ради з питань екологічної політики, природокористування та сталого розвитку (Філінчук Я.В.) та Державний заклад «Чортківська районна санітарно-епідемілогічна станція» в межах своїх повноважень.
9. Очікувані результати виконання Програми
В результаті виконання Програми очікується:
- підвищення рівня благоустрою й поліпшення естетичного стану територій сільських, селищних та міської рад;
- виконання низки суспільнозначимих завдань для сільських, селищних та міської громад;
- підвищення якості життя жителів міста, селищ та сіл.
До Програми можуть бути внесені зміни та доповнення у порядку, встановленому чинним законодавством України та нормативними документами.


Керуючий справами
районної ради                                                                                                     С.П.Стефанишин