Документи Рішення Рішення VI скликання 9 сесія ( 02 грудня 2011 року) № 117- №140 № 121 Про врегулювання правових та організаційних питань, що виникли в процесі управління сільськими клубними закладами.

ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
ДЕВ`ЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 02 грудня 2011 року                                                                                         № 121
м. Чортків

Про врегулювання правових та
організаційних питань, що виникли
в процесі управління сільськими
клубними закладами

Враховуючи численні звернення сільських голів району з питань що виникли в процесі управління закладами культури району, зокрема щодо правомірності призначення та звільнення працівників цих об’єктів відділом культури та туризму Чортківської районної державної адміністрації, щодо ефективності використання та збереження комунального майна, фінансових ресурсів та інше, враховуючи пропозиції постійних комісій районної ради з питань культури і туризму, молоді та спорту, з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва, власності, інвестицій та торгівлі від 23 листопада 2011 року, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими документами, з метою врегулювання трудових, господарських та фінансових відносин у сфері культури району, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Рекомендувати відділу культури та туризму Чортківської районної державної адміністрації привести до 1 січня 2012 року у відповідність до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», Кодексу законів про працю України, Господарського кодексу України трудові відносини між керівниками та іншими працівниками сільських клубних закладів та місцевими радами (шляхом передачі відділом культури та туризму райдержадміністрації органам місцевого самоврядування особових справ та трудових книжок працівників клубів та будинків культури).

2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування:

2.1. Врегулювати організаційні відносини з відділом культури та туризму Чортківської районної державної адміністрації з питань щодо подання йому звітності клубних закладів за встановленими формами.
2.2. Призначення та звільнення керівників клубних закладів здійснювати за погодженням з відділом культури та туризму Чортківської районної державної адміністрації.
2.3. Зобов`язати керівників сільських клубних закладів розробити установчі документи цих закладів, подати їх на погодження відділу культури та туризму райдержадміністрації та затвердження місцевими радами.


Голова районної ради                                                                         Р.В. Чортківський