Документи Рішення Рішення VI скликання 36 сесія (03 лютого 2015 року) № 502- 516 № 509 Про районний бюджет на 2015 рік


Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7


 ЧОРТКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 03 лютого 2015 року                                                                                                  № 509
м. Чортків

Про районний бюджет на 2015 рік

Розглянувши розпорядження голови Чортківської районної державної адміністрації від 28 січня 2015 року № 16-од «Про проект районного бюджету на 2015 рік», керуючись статтями 14, 23, 78, 97, 101 Бюджетного кодексу України, пунктом 20 Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» та пунктом 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи пропозиції постійної комісії з питань бюджету, Чортківська районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2015 рік:
- доходи районного бюджету у сумі 201336,9 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду районного бюджету 198791,2 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 2545,7 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;
- видатки районного бюджету у сумі 201336,9 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету 198791,2 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 2545,7 тис. грн. згідно з додатком №2 цього рішення;
- повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 25,0 тис. грн. згідно з додатком №3 цього рішення;
- надання кредитів з районного бюджету у сумі 25,0 тис. грн. згідно з додатком №3 цього рішення.

2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 600,0 тис. гривень.
3. Установити, що обсяг іншої субвенції визначається за формулою
Σ = Σ1 + Σ2 , де
Σ – загальна сума субвенції
Σ1 – обсяг субвенції на дитячі дошкільні заклади, яка обраховується як
сума видатків на оплату праці працівників бюджетних установ по
обов’язкових виплатах по штатних розписах на 01.01.2015 року,
видатків на оплату енергоносіїв за 2014 рік з коефіцієнтом 1.2,
видатків на продукти харчування з коефіцієнтом 1.1, та інших
видаткв по сільських дитячих дошкільних закладах – 5 тис.грн. на
один заклад та по селищному дитячому дошкільному закладу –
25 тис.грн.
Σ2 – обсяг субвенції на клубні заклади та музей, яка обраховується як
фактичні видатки за 2014 рік з коефіцієнтом 1.01.

4. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення:
інші додаткові дотації у сумі 681,0 тис. грн.;
інші субвенції у сумі 11488,5 тис. грн.

8. Затвердити на 2015 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 242,6 тис. гривень.

9. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою: оплата праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, поточні трансферти населенню, поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1240,7 тис. грн. згідно з додатком №5 до цього рішення.

11. Здійснювати розрахунок обсягу видатків районного бюджету на 2015 рік за функціональним методом формування районного бюджету.

12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

13. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

14. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.69 Бюджетного кодексу України.
16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2015 рік у частині кредитування є надходження, визначені п.10 ст.69 Бюджетного кодексу України.

17. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

18. Надати право районній державній адміністрації здійснювати протягом 2015 року розподіл додаткових обсягів та перерозподіл затверджених обсягів субвенцій з Державного бюджету України районному бюджету на надання пільг, субсидій та допомог населенню в межах одного виду, виходячи з фактично нарахованих пільг, субсидій та допомоги населенню з наступним затвердженням районною радою.

19. Надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації в процесі виконання районного бюджету розміщувати тимчасово вільні кошти районного бюджету на депозитних рахунках в установах банків з наступним їх поновленням до кінця року за погодженням з постійною комісією Чортківської районної ради з питань бюджету у відповідності до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

20. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

21. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Чортківської районної ради з питань бюджету.

Заступник голови
районної ради                                                                                                                 Л.М. Хруставка